Överåsbladet – november 2017

Avgiftshöjning
Inom närmaste åren kommer brf Överås behöva göra en del större underhållsarbeten. Under 2018 ska vi renovera trapphusen, och byte av tak står på tur om några år. Ekonomin i vår förening är god, men från och med januari 2018 höjer vi avgifterna med 2%, vilket också följer nuvarande indexhöjning. Samtidigt höjs även avgift för parkeringsplats med 50 kr/månad.  

Cyklar som tagits bort på städdagen
Ett antal cyklar flyttades bort från cykelrummen under höstens städdag. De kommer förbli hos oss under ett halvår, är det någon som saknar en cykel som inte skulle flyttats – kontakta styrelsen!  

Vänliga hälsningar
Styrelsen

Comments are closed.