Vanliga frågor vid köp/försäljning


Har ni några kommande planerade avgiftsförändringar?

Det beror på om föreningens ekonomi och gemensamma underhållsåtgärder så kräver. Vi genomför budget i samråd med HSB, vanligtvis i slutet av kalenderåret, men strävar givetvis som förening i medlemmarnas intresse efter att hålla nere lägenhetsavgifterna.

2023: Nej, vi har inga planerade höjningar.

Vilka stora renoveringar är gjorda?

Stambyte och hissmontering gjordes 1989 (VVS). Justering av tak gjordes 2011. Fasadtvätt 2023. Hissarna renoverades 2015. Trapphus målades om 2018–19.

Relining av liggande stammar gjordes 2022. 

Har ni några kommande planerade renoveringar?

Vi följer och uppdaterar kontinuerligt den underhållsplan som finns och är framarbetad i samråd med HSB. För mer detaljer eller svar på frågor,
kontakta styrelsen.

Det står på er hemsida att ni har
31 st. P-platser. Hur lång kö är det
till dessa?

Kötiden är svår att säga. En styrelseledamot stod i kö i 2 ½ år, men det kan ibland gå snabbare. Det beror helt enkelt på när någon avsäger sig sin plats.
När en lägenhet säljs går parkeringsplatsen till nästa person som står i kön.

Har föreningen källarförråd
eller vindsförråd?

Det finns både vinds- och källarförråd, men inte bägge till precis varje lägenhet eftersom vissa vindsutrymmen har använts för att göra om till etagelägenheter
under åren. Många lägenheter har både vinds- och källarförråd, och större lägenheter har ibland ett större förråd.

Vad ingår i avgiften?

I avgiften ingår – förutom föreningens gemensamma kostnader – både värme, vatten och kabel-TV-grundutbud via Com hem (analogt okodat, utsänt via vanligt antennuttag). 

Har ni något övernattningsrum?

Nej.

Det är idag vanligt att föräldrar hjälper sina barn att köpa lägenhet och därför står med på kontraktet.
Är detta okEJ hos er, och hur mycket vill ni isåfall att den som bor
i lägenheten äger?

Vi vill att medlemskap söks av den som ska bo i lägenheten. Delägarskap är okej ner till 10 procent.

 

Har du fler frågor? Tveka inte på att kontakta styrelsen.