Soprum och återvinning

Föreningen har ett soprum vid gaveln på varje husblock. I soprummen finns kärl för brännbart och biologiskt (mat)avfall m.m.
Dessutom källsorterar vi wellpapp, andra pappförpackningar, plast- och metallförpackningar, färgade och ofärgade glasförpackningar, tidningar och trycksaker, batterier, glödlampor och lysrör.
Obs. ej elektronik och icke-brännbart t.ex. plast- eller metallskrot som inte är förpackningar!

Det är viktigt att vi alla hjälps åt att hålla rent och snyggt i soprummen.
Ställ aldrig möbler, byggavfall, säckar, kassar eller dylikt osorterat eller osorterbart i soprummet, då detta inte hämtas av sopinsamlingen. Släng heller aldrig sådant i kärlen; de är inte anpassade för detta. Blir kärlen överfulla eller soprummet belamrat av fel saker kan detta resultera i dyra extratömningar, vilka betalas av föreningens alla medlemmar.
Om ägaren till felaktigt lämnat avfall kan identifieras faller ansvaret på denne, som då också återfår avfallet.

En plastkasse kan slängas i plaståtervinningen, och en papperskasse bland pappersförpackningarna. Det biologiska avfallet kan dessutom förpackas i särskilda papperspåsar (som finns att hämta i soprummen tillsammans med påshållare), liksom restavfallet med fördel läggs i kassar innan det dumpas i sina kärl – allt enligt anvisningar på planscher i soprum. I inget annat kärl ska några kassar/påsar slängas, eller något annat material som inte hör hemma i respektive kärl! Inga plastpåsar i metallåtervinningen eller blöjor bland matavfallet. Inga lock av metall bland glasburkarna, och inga korkar eller kapsyler bland glasflaskorna, osv.

För att underlätta för våra medlemmar har vi i samband med varje städdag
(2 ggr/år) en container för blandat avfall uppställd på Femkampsgatan.
Där kan vi slänga sådant som normalt sett skall föras till soptipp.

Undrar du var det finns återvinningscentraler i närheten?
Klicka här för mer information om återvinningscentraler m.m. från kommunen.
Den närmsta från vår förening är Kretsloppsparken ÅVC Alelyckan
Lärjeågatan 12.

På ICA-butiken vid Olskroken finns även möjlighet att slänga vissa mindre elektronikföremål och annat svårsorterat/särskilt avfall. Ytterligare sådana möjligheter – för exempelvis små apparater så som dator- och mobiltelefon-tillbehör – finns på Coop-butiken vid Kungsportsavenyen.

Ska du flyttstäda?

Samma regler som vanligt enligt ovan gäller alltid och utan undantag – så även vid storstädning eller flytt. Sortera snyggt och ordentligt i soprummen. Dumpa inga stora säckar med blandat avfall eller lämna något som måste till ÅVC.

Behandla andra och din omgivning som du själv vill bli behandlad, så gör vi allt enklare och bättre för varandra.