Lägenhetsregister

Med hjälp av det nya lägenhetsregistret kan Statistiska centralbyrån ta fram hushålls- och bostadsstatistik, utan att genomföra de omfattande folk- och bostadsräkningar som tidigare har genomförts vart femte år (fram till 1990).

För att statistiken ska kunna framställas krävs också att Skatteverket kompletterar folkbokföringsregistret med de lägenhetsnummer som finns i lägenhetsregistret. Arbetet med detta började hösten 2010, och innebär att folkbokföringen kommer att vara på bostadslägenhet istället för enbart på fastighet. När Skatteverkets arbete är genomfört kan Statistiska centralbyrån producera aktuell hushålls- och bostadsstatistik enklare, billigare och med kortare intervaller än tidigare. Det här är skälet till att det upprättats ett lägenhetsregister.

Statistik om hur vi bor behövs för att ge bra underlag till beslut och forskning. Finland, Danmark och Norge tar redan sedan tidigare fram sådan statistik med hjälp av register. EU-medlemsländerna har tillsammans bestämt att de alla ska ta fram den här typen av statistik.

Klicka här för mer information från Lantmäteriet.

Vår förenings egna interna lägenhetsnumrering (1-100) är inte densamma som de fyrsiffriga lägenhetsnummer som numera är del av svenska invånares folkbokföring och postadresser.

Klicka här för mer information om vår förenings lägenhetsnumrering.