Överåsbladet – Juni 2024

Hej på er medlemmar. Här kommer juni månads ÖB.

Stort tack för den goda uppslutningen på årsstämman 23/5

Till att börja med vill styrelsen tacka alla som närvarande på årets stämma 23/5. Goduppslutning med bra frågor från de närvarande. Trevligt att träffa så väl nya som gamlamedlemmar. Beslut som fattades var bland annat den nya styrelsens sammansättning vilken nu är:

Erik Norrman – Ordförande
Holger Lindh – Ledamot
Ulla Gustafsson – Vice ordförande
Alexia Cicek – Ledamot
Sylva Legat Odin – Ledamot
Robin Olin – Ledamot (ny)
Ingemar Jansson – Suppleant (ny)

Det fattades även beslut om att ingå i det gruppavtal avseende bredband med Telenor vilket Styrelsen lade fram som förslag. Avtalet träder i kraft 1/1 2025 och efter det debiteras hushållen ca 125kr/ månad för bredband. Så kom ihåg att säga upp era nuvarande bredbandsavtal till dess ifall ni använder Tele2 idag. De boende med befintliga Telenor bredband kommer automatiskt övergå till det nya avtalet.

Information om pågående arbete med passersystemet
Som ni vet har styrelsen påbörjat ett arbete med att uppgradera vårt passersystem och porttelefoni. Här kommer lite matnyttig information om systemet och när det beräknas vara helt klart. Observera att ni kan komma att behöva använda er hemnyckel för att komma in i fastigheterna under dessa installationsveckor.

Systemuppbyggnad – Systemet som vi ska använda oss av är ett RCO-system med taggläsare. Detta innebär att vi i förlängningen kommer frångå koder. Vid varje entré sätts det upp en typ av läsare med taggfunktion och porttelefoni. Vid våra källaringångar på gavlarna och i soprummen så sätts det bara upp en mindre taggläsare för att kunna öppna. Observera att dessa taggläsare endast sätts upp i yttre skalskyddet. För att ta sig mellan källargångarna invändigt använder man sig fortsatt av sin nyckel.

Taggar – Till en början kommer varje hushåll få 3 stycken taggar att disponera. Om fler  taggar önskas till hushållet så kan dessa köpas till för ca 40kr/st. Taggarna delas ut till er medlemmar efter semestern.

Porttelefoni – Porttelefonin som kommer installeras är kopplade till ert mobilnummer i stället för den stationära telefonen som idag finns vid era entréer. Man öppnar då ytterentrén genom att svara på mobiltelefonen och klicka en siffra när ni har en besökare. Mer utförlig information om detta kommer. Observera att vi nu har samlat in era telefonnummer från ert
köpekontrakt. Om ni därför vet med er att ni har bytt nummer sedan tillträdet – vänligen kontakta styrelsen så kopplar vi rätt nummer.

Tidplan – Systemet förväntas vara installerat och driftsatt under vecka 28. Men på grund av semestern väljer styrelsen att skjuta på den fulla implementeringen. Därför kommer vi under semestern använda oss utav samma kod på de nya läsarna som vi har idag. När vi sedan är tillbaka efter semestern delas taggar ut till er medlemmar och vi tar bort kodfunktionen från de nya läsarna. Observera att nycklarna fortsatt fungerar för att ta sig in i huset. Styrelsen planerar att byta ut låscylindrarna i yttre skalskyddet under hösten för att säkerställa säkerheten i fastigheterna.

Glad sommar

Hälsningar
Styrelsen