Trivselregler

Som medlem i en bostadsrättsförening är det mycket förnuft som gäller för att behålla grannsämjan, men ibland kan man ändå ha lite olika uppfattning om vad som är okej och inte. T.ex. är en del väldigt morgonpigga, och andra pigga sent på kvällen istället. Därför har vår förening några riktlinjer så att alla ska kunna veta vad som gäller angående de vanligaste konfliktområdena:

Ljud och oljud
Tänk på att ditt golv är din grannes tak. Det är därför viktigt att du inte låter TV, radio, stereo eller andra ljudkällor stå på för högt. Detta är särskilt viktigt mellan kl. 22.00 och 07.00 – framförallt på vardagar, då vi bör iaktta största möjliga tystnad i allt vi gör samt en låg samtalston. Det gäller alla utrymmen som tillhör föreningen – alltså även trapphus, hobbyrum och förråd.

Tänk gärna även på att exempelvis inte smälla i dörrar och luckor eller klampa alltför hårt i golv eller trappor. Det är också bra att hålla gånggärn oljade och fria från gnissel.

Obs! Det ekar mycket i våra trapphus, och ljud fortplantar sig lätt i huskropparna. Därtill är alla lägenheter utrustade med säkerhets-ytterdörrar; dessa är ganska tunga och rejäla, och fjädrar inte lika lätt som många andra.
Det är därför bra att trycka ned handtaget vid stängning, och gärna vara allmänt försiktig vid låsande och öppning/stängning vid sena eller tidiga tider. Detta är också ett bra sätt att hålla sin dörr och yttervägg i gott skick.

Ibland är det förstås nödvändigt att borra, spika och såga m.m, men detta gör vi endast på:

  • vardagar kl. 07.00–20.00
  • lördagar, söndagar och helgdagar kl. 12.00–16.00

Om du upplever alltför mycket störande ljud och oväsen utanför tiderna ovan, försök prata med din granne. Oftast inser alla sina misstag och försöker bättra sig då de blir medvetna om problemen. Kanske var de inte ens medvetna om det, eller berodde oljudet måhända på något helt annat som ni kan lösa tillsammans? Om det inte fungerar eller sådana möjligheter saknas, kontakta styrelsen! (Tänk dock på att vissa ljud helt enkelt är normala i lägenheter med grannar tätt inpå och därför måste tillåtas). Nås ingen lösning i frågor om störning kan det bli aktuellt att tillfråga grannar i närheten om saken, och den klagande kan behöva uppvisa bevis för att ärendet ska tas vidare för formella åtgärder.

Fest
Självklart får man roa sig och bjuda hem folk i vår förening! Om du har planerat en fest eller liknande är det dock bra om du informerar dina grannar om detta. Sätt gärna upp ett meddelande om den planerade festen på anslagstavlan
i trapphuset. Då har alla förståelse för varför det är högre ljud än vanligt.

Tvättstugorna
Det är viktigt att vi följer de anvisningar som finns i tvättstugorna. Då fungerar våra maskiner som bäst och håller längre. Om något försvinner eller går sönder är det vår gemensamma kostnad att återställa allt i ursprungligt skick. Om du upptäcker felaktigheter i tvättstugan: Anmäl detta snarast till HSB!

Naturligtvis gör alla rent i tvättstugan och torkrummet efter sina tvättpass,
och kom även ihåg att släcka lamporna! Papperskorgen är inte till för förpackningar och annat som kan källsorteras (d.v.s. även tyg, kläder och textil). Ytterligare rengöringsinstruktioner finns i tvättstugan.

Vi har tvättider i fyratimmarsintervaller från kl. 08.00 till 24.00. Torkrum, torktumlare och torkskåp får du använda en timme efter avslutad tvättid.

Tänk på att stänga fönstren efter avslutat tvättpass
eftersom det har förekommit inbrott!

Balkonger
Du får vädra lakan och dylik textil på balkongen, men inte skaka mattor eller annat så att skräp blåser ner på grannen under. El-grill är tillåtet att använda på balkongen men inte andra sorter.

Gård, uteplats och berså
Tillsammans hjälper vi till att hålla rent i vårt område. Det betyder att vi alltid städar upp efter oss när vi t.ex. har grillat på uteplatsen, och att vi självklart inte slänger skräp på marken.

Rastning av hundar
Det är inte tillåtet att rasta hundar på våra grönområden (gräsmattor och rabatter m.m).