Styrelsen 2021–2022

Nedan följer kontaktuppgifter till styrelsen under mandatperioden 2020–2021.

Om du söker information om din bostad såsom registerutdrag, ekonomisk dokumentation eller uppgifter om pantsättning hänvisar vi i första hand till dina sidor på HSB-portalen.
Detsamma gäller frågor om och information rörande ditt medlemskap.
Om du behöver hjälp med att hitta det du söker, kontakta HSB Göteborg.

Vid fel på fastigheterna (eller inuti din lägenhet), se Felanmälan.

Om ni inte vet vem i styrelsen ni ska vända er till direkt så ser vi helst att ni
i första hand skickar e-post till styrelsens gemensamma adress:
styrelsen@brfoveras.se
På detta sätt kan alla i styrelsen hållas informerade, och den som är bäst insatt i frågan ge svar snabbast möjligt.

Alexia Cicek

 

 

 

Ordförande
Femkampsgatan 1 A
076-236 00 71
alexia@brfoveras.se

Ulla Gustafsson

 

 

 

Vice ordförande
Femkampsgatan 3 B
070-926 67 74
ulla@brfoveras.se

Annika Hahne

 

 

 

HSB-ledamot
Birgittagatan 2B
010-442 2074
annika@brfoveras.se

Tobias Jonsson

 

 

 

Ledamot
Stavhopparegatan 5 C
072-888 96 95
tobias@brfoveras.se

Jens Malmberg

 

 

 

Ledamot
Femkampsgatan 6 B
072-723 24 98
jens@brfoveras.se

Niclas Malmberg

 

 

 

Suppleant
Femkampsgatan 3 B
070-753 28 85
niclas@brfoveras.se

Anders Grönberg

 

 

 

Suppleant
Femkampsgatan 3 B
anders@brfoveras.se