Styrelsen 2022–2023

Styrelsen är medlemmar i föreningen som alla andra (plus en ledamot utsedd av HSB) och sköter sina styrelseuppdrag på fritiden. De är inte avlönade av förvärvsarbeta åt föreningen, men erhåller arvoden som stämman beslutar om. Styrelsen leder föreningens löpande arbete och beslutar i de frågor som uppkommer mellan stämmorna samt inte kräver stämmobeslut.

Nedan följer kontaktuppgifter till styrelsen för mandatperioden 2022–2023.

Om du söker information om din bostad såsom registerutdrag, ekonomisk dokumentation eller uppgifter om pantsättning hänvisar vi i första hand till dina sidor på HSB-portalen.
Detsamma gäller frågor om och information rörande ditt medlemskap.
Om du behöver hjälp med att hitta det du söker, kontakta HSB Göteborg.

Vid fel på fastigheterna (eller inuti din lägenhet), se Felanmälan.

Om ni inte vet vem i styrelsen ni ska vända er till direkt så ser vi helst att ni
i första hand skickar e-post till styrelsens gemensamma adress:
styrelsen@brfoveras.se
På detta sätt kan alla i styrelsen hållas informerade, och den som är bäst insatt i frågan ge svar snabbast möjligt.

Alexia Cicek

 

 

 

Ordförande
Femkampsgatan 1 A
076-236 00 71
alexia@brfoveras.se

Ulla Gustafsson

 

 

 

Vice ordförande
Femkampsgatan 3 B
070-926 67 74
ulla@brfoveras.se

Annika Hahne

 

 

 

HSB-ledamot
Birgittagatan 2B
010-442 2074
annika@brfoveras.se

Jens Malmberg

 

 

 

Ledamot
Femkampsgatan 6 B
072-723 24 98
jens@brfoveras.se

Anders Grönberg

 

 

 

Suppleant
Femkampsgatan 3 B
anders@brfoveras.se

ERIK NORMAN

 

 

 

Ledamot
Stavhopparegatan 5B
erik@brfoveras.se

Sylva Legat-Odin

 

 

 

Ledamot
Femkampsgatan 2B
sylva@brfoveras.se

HOLGER LINDH

 

 

 

Suppleant
Femkampsgatan 2A
holger@brfoveras.se

Mikael Bengtsson

 

 

 

Suppleant
Femkampsgatan 2A
mikael@brfoveras.se