Bastu

För att kunna använda vår bastu måste du boka tid m.h.a. kalendern utanför dess ytterdörr, i källaren på Femkampsgatan 2A – mittemot hissen – och vara införstådd med reglerna (se utsidan av bastuns ytterdörr). Tid bokas på lägenhetsinnehavares efternamn samt förenings-lägenhetsnummer.

Dörren öppnar och låser du med nyckeln till din port och lägenhet.

Om du vill ha en genomgång eller rundvisning av bastuutrymmena och hur de hanteras, kontakta styrelsen.

Vid övriga frågor eller problem får man naturligtvis också höra av sig.

Bastu