Medlemsinformation

Andrahandsuthyrning

Trivselregler

Ordningsregler för tvättstuga

Renovering och stammar

Underhåll, säkerhet och försäkringar

Överåsbladet

TV-utbud

Internet/bredband

Lägenhetsregister

HSB-medlemskap, rabatter och nycklar

Kontakta styrelsen via e-post på styrelsen@brfoveras.se om det är någonting
du undrar eller tycker borde framgå här, relaterat till vår förening.