Parkering

Det finns 31 st parkeringsplatser som föreningen hyr ut till sina medlemmar.
Parkeringsplats ingår inte vid köp, utan när en lägenhet säljs så går parkeringsplatsen till nästa i kö. För att anmäla intresse om att hyra en  parkeringsplats, eller ställa frågor relaterade till dessa, ring till HSB på telefonnumret 010 442 20 00 och uppge förening, namn och ärende.

Månadsavgiften för parkeringsplatserna är 550 kr/plats. Ett antal av platserna har låsförsedda uttag för motorvärmare. Vid nyttjande av dessa tillkommer 50 kr/mån på parkeringshyran.

Att kontrollera våra parkeringsplatser och bötfälla eventuella överträdelser eller felparkeringar gör Controlla.

Obs! Uppsägningstiden på våra parkeringsplatser är en månad från senast inbetalda avgift (fakturans förfallodatum). Detta är inget som vi har beslutat, utan beror helt enkelt på att parkeringsavgiften betalas i förskott tillsammans med lägenhetsavgiften, en månad i taget.

Övrig parkering
Längs våra gator Femkampsgatan och Stavhopparegatan är det fri parkering
på de ställen där skyltarna inte säger något annat.

Tänk på att det råder städning av gatorna under perioden 1/9–30/4,
onsdagar jämna veckor kl. 09:00–12:00.
Parkering under denna tid kan medföra böter.

För dessa platser ansvarar Göteborgs kommun (Trafikkontoret) och bör alltså kontaktas vid eventuella överträdelser, fel på skyltning eller linjer m.m.