Parkering

Det finns 31 st parkeringsplatser som föreningen hyr ut till sina medlemmar.
Parkeringsplats ingår inte vid köp, utan när en lägenhet säljs så går parkeringsplatsen till nästa i kö. För att anmäla intresse om att hyra en parkeringsplats, eller ställa frågor relaterade till dessa, ring HSB på telefonnumret 010-442 20 00 och uppge förening, namn och ärende.

Månadsavgiften för parkeringsplatserna är 600 kr/plats. Ett antal av platserna har låsförsedda uttag för motorvärmare. Vid nyttjande av dessa tillkommer 150 kr/mån på parkeringshyran. (Uppgifter uppdaterade 2023)

Elbilsladdning genom motorvärmaruttagen är möjlig under korta stunder men rekommenderas ej! Uttagen ger en svag laddning som inte är avsedd för denna typ av användning; de kan dessutom bli överhettade vilket medför stor brandrisk. Du som fordonshavare ansvarar för att hålla koll på om denna typ av laddning är lämplig för ditt fordon och i vilken omfattning – uttagstyper, kablar, ström- och spänningssiffor är inte allt! Ökad användning av uttagen i takt med ökade elpriser kan också komma att medföra högre avgifter för dem.

Kontrollerar våra parkeringsplatser samt bötfäller eventuella överträdelser och felparkeringar gör Controlla.

Obs! Uppsägningstiden på våra parkeringsplatser är en månad från senast inbetalda avgift (fakturans förfallodatum). Detta är inget som vi har beslutat, utan beror helt enkelt på att parkeringsavgiften betalas i förskott tillsammans med lägenhetsavgiften, en månad i taget.

Övrig parkering
Längs våra gator Femkampsgatan och Stavhopparegatan är det fri parkering
på de ställen där skyltarna inte säger något annat.

Tänk på att det råder städning av gatorna under perioden 1/9–30/4,
onsdagar jämna veckor kl. 09:00–12:00. Parkering under denna tid kan medföra böter. Se vägskyltar för aktuella uppgifter och eventuella ändringar!

För dessa platser ansvarar Göteborgs kommun (Trafikkontoret) och bör alltså kontaktas vid eventuella överträdelser, fel på skyltning eller linjer m.m.