Andrahandsuthyrning

Din bostad och allt därikring är ditt ansvar som lägenhetsinnehavare även om du hyr ut den till en hyresgäst i andrahand. Det innebär också att du har ett visst ansvar för hur din hyresgäst nyttjar våra gemensamma tillgångar under sin tid hos oss. I praktiken innebär det att din gäst behöver följa våra regler för t.ex. trivsel och sopsortering, men även att du vid behov kan bli kontaktad av styrelsen angående något som rör din hyresgäst. I första hand vänder vi oss dock naturligtvis till hyresgästen själv så långt det är tillämpligt.

Så går det till:

Inför uthyrning i andra hand ska bostadsrättsinnehavaren ansöka om detta till styrelsen genom att skicka in en ansökan om andrahandsupplåtelse.

Från och med sommaren 2022 tar föreningen ut en avgift för andrahands-uthyrningar. Avgiften är 10 procent av det aktuella prisbasbeloppet per år (d.v.s. exempelvis 4830/12 = 402,5 kr för en månads uthyrning år 2022).

I vår förening är det tillåtet att hyra ut sin lägenhet högst ett år i taget, och maximalt två år totalt. Detta är inte bara en regel som finns för att t.ex. förhindra bostadsspekulation (och allt vad det innebär för marknaden, samhället och bostadssökande) utan också för att vår bostadsrättsförening liksom alla andra föreningar behöver engagerade medlemmar. Ju fler av våra lägenheter som hyrs ut, desto färre medlemmar bor i sina bostäder och kan engagera sig i föreningen. Ju färre som engagerar sig, tar uppdrag och hjälper till på olika sätt, desto mer kommer kostnaderna att öka, fastigheternas skötsel och skick gå ner, vår ekonomi försämras och avgifterna för alla medlemmar gå upp. En bostadsrättsförening är ett gemensamt ansvar för dess medlemmar.

I övrigt gäller tillämpliga lagar samt föreningens stadgar, och godtagbara skäl för uthyrning är exempelvis studier på annan ort eller att prova på bo tillsammans med ny sambo. Kom ihåg att även närstående och familjemedlemmar (som inte äger minst 10 procent av lägenheten) också behöver hyra den i andrahand enligt reglerna för att få bo där själva.

Obs! Även uthyrning via agenturer som Airbnb och liknande är en form av andrahandsuthyrning och kräver styrelsens godkännande. Denna form av uthyrning är juridiskt betraktad som hotellverksamhet, och vår förening tillåter den inte eftersom det belastar och felutnyttjar våra fastigheter alltför mycket. Det är inte heller ett giltigt skäl för uthyrning att invänta bättre läge för försäljning.

Ansökan om andrahandsuthyrning:

Alternativ 1:
Det är numera möjligt att ansöka om andrahandsuthyrning digitalt via vår Nabo boendeportal. Logga in på portalen och finn ”Ansökan om andrahandsuthyrning” under Din lägenhet/lokal.


Alternativ 2:

Skriv ut 2 kopior av ansökan (t.ex. här finns en blankett för ansökan i PDF-format: Ansökan), fyll i dem båda och lämna i styrelserummets brevinkast på Stavhopparegatan 5C (källarvåningen), så tar styrelsen upp din ansökan på sitt nästa möte – vilket oftast inträffar en gång varje månad förutom juli.

 

Det kan vara en god idé att ha ett avtal med sin hyresgäst. Här är en ett exempel på hur ett sådant avtal mellan hyresgäst och bostadsrättsägare kan se ut: Avtal