Andrahandsuthyrning

Din bostad och allt därikring är ditt ansvar som lägenhetsinnehavare även om du hyr ut den till en hyresgäst i andrahand. Det innebär också att du har ett visst ansvar för hur din hyresgäst nyttjar våra gemensamma tillgångar under sin tid hos oss. I praktiken innebär det att din gäst behöver följa våra regler för t ex trivsel och sopsortering, men även att du vid behov kan bli kontaktad av styrelsen angående något som rör din hyresgäst,. I första hand vänder vi oss dock naturligtvis till hyresgästen själv så långt det är tillämpligt.

Så går det till:

Inför uthyrning i andra hand ska bostadsrättsinnehavaren ansöka om detta till styrelsen genom att skicka in en ansökan om andrahandsupplåtelse.

I vår förening är det tillåtet att hyra ut sin lägenhet högst ett år i taget, och maximalt två år totalt. Detta är inte bara en regel som finns för att t.ex. förhindra bostadsspekulation (och allt vad det innebär för marknaden, samhället och bostadssökande) utan också för att vår bostadsrättsförening liksom alla andra föreningar behöver engagerade medlemmar. Ju fler av våra lägenheter som hyrs ut, desto färre medlemmar bor i sina bostäder och kan engagera sig i föreningen. Ju färre som engagerar sig, tar uppdrag och hjälper till på olika sätt, desto mer kommer kostnaderna att öka, fastigheternas skötsel och skick gå ner, vår ekonomi försämras och avgifterna för alla medlemmar gå upp.

Gör såhär:

Skriv ut 2 kopior av ansökan (t.ex. här finns en blankett för ansökan i PDF-format: Ansökan), fyll i dem båda och lämna i styrelserummets brevinkast på Stavhopparegatan 5C (källarvåningen), så tar styrelsen upp din ansökan på sitt nästa möte – vilket oftast inträffar en gång varje månad förutom juli.

Det kan vara en god idé att ha ett avtal med sin hyresgäst. Här är en ett exempel på hur ett sådant avtal mellan hyresgäst och bostadsrättsägare kan se ut: Avtal

Obs! Även uthyrning via agenturer som Airbnb och liknande är en form av andrahandsuthyrning och kräver styrelsens godkännande. Denna form av uthyrning är juridiskt betraktad som hotellverksamhet, och vår förening tillåter den inte eftersom det belastar och felutnyttjar våra fastigheter alltför mycket.