Renovering och stammar

SKA DU RENOVERA KÖK, BADRUM eller annat?

Det finns mycket som behöver tänkas på i samband med renovering av en lägenhet. Du får t.ex. inte att installera vilken sorts köksfläkt som helst bara för att den passar – om den ska kopplas till och fungera med vår gemensamma ventilation. Diskmaskiner är inte alltid lika enkla att koppla in som alla tvättmaskiner och vice versa. Balkonger och annat på utsidan av lägenheten får inte målas om på eget bevåg. Och hur är det nu med försäkringsvillkoren vid olika typer av vattenläckage?

Värme, vatten, el, ventilation och andra ledningar är reglerade anläggningar som kräver kvalificerat arbete vid lagningar och ändringar. Görs något fel kan det leda till dyra kostnader både för den enskilde och hela föreningen – såväl för reparation av skador, som böter vid regelöverträdelse.

Här finns ett PM med punkter och regler att känna till och checka av inför ett eventuellt renoveringsarbete: PM vid renovering av lägenhet

Kontakta gärna styrelsen vid minsta tvekan eller om du vill bygga om någonting, och kom ihåg att allt på insidan av lägenheten är ditt ansvar som ägare och bostadsrättsinnehavare – förutom stammar och golvbrunn, givet att denna inte flyttas, redan har flyttats, eller byts av icke-godkänd/ej av styrelsen utsedd entreprenör (se mer om godkända entreprenörer i PM:et ovan). Om din golvbrunn inte har bytts sedan renoveringen 1989 och du tänker renovera badrummet så måste brunnen bytas p.g.a. nya standardkrav.

Det är aldrig fel att konsultera styrelsen och diskutera sina idéer innan de blir planer. En huvudregel kan vara att alltid göra detta när det gäller större eller väsentliga förändringar. Det går självklart också bra att fråga om mindre saker eller om du känner dig osäker på något.

Styrelsen hjälper gärna till med utlåtanden. Vi tjänar alla på att hjälpa varandra inom föreningen.

OBS!

Flytt av kök och badrum är inte tillåtet p.g.a. stammarnas dragning och ventilationens utformning. Detta har prövats tidigare men ledde då till stora problem med obalans i våra system. I förlängningen sänker sådana ingrepp kvaliteten på bl.a. luften och byggnaden i stort. Det blir alltså dyrt och dåligt för oss alla. Det kan verka som en smart och praktisk idé, men våra hus är endast byggda för att ha kök och badrum på de platser där de ursprungligen funnits i lägenheterna. (Det kan också lätt bli problem med störande oljud vid flytt av rum, då exempelvis ett kök placeras intill grannarnas sovrum – inte p.g.a. själva renoveringen alltså, utan eftersom olika rumstyper i olika lägenheter kan hamna intill varandra). Även bygglov för sådana ändringar kräver styrelsens godkännande.

Ventiler kan av liknande anledning inte tas bort eller täckas över. Det är inte heller lämpligt att sätta in aktiva fläktar (t.ex. köksfläktar med motorer, eller badrumsfläktar ovanpå ventiler) kopplade till våra ventilationskanaler. Köksfläken i våra lägenheter ska alltså vara antingen av typen kåpa/spiskåpa/kåpfläkt för att få kopplas till ventilationsutsuget ovanför spisen, eller så får den vara en kolfilterfläkt som bara filtrerar luften och blåser ut den i köket igen.

Olika typer av utsugs-/frånluftsfläktar är inte tillåtna eftersom vi har stora fläktar i varje byggnad vilka suger ut luften själva så fort vi öppnar spjällen i våra passiva spiskåpor. (Om en lägenhet har en aktiv fläkt kommer denna att pressa in luften i ventilationssystemet så att det blir obalans. Detta kan leda till att os, smuts och flott kommer in genom andra ventiler och i andra lägenheter). Det är medlemmarnas ansvar att ta reda på och se till så deras fläktar är av lämplig sort. Eventuella fel kommer upptäckas vid OVK-besiktningar och kan leda till kostsamma åtgärder – ofta byte av hela fläkten. Enkelt uttryckt kan man säga att en fläkt som låter mycket då den sätts på troligtvis är en aktiv fläkt – då får den inte kopplas till vår ventilation och är följaktligen i bästa fall en kolfilterfläkt. Kåpfläktar däremot brukar på sin höjd ticka från sin tajmer, och kanske susa lite om det blåser mycket utomhus.

Uttagen för el, bredband, TV och telefoni ska inte heller tas bort i samband med renovering eller annat. Alla våra medlemmar har rätt till samma basutbud, och det gäller även framtida lägenhetsinnehavare.

Beakta trivselreglerna när du ska utföra arbete som kan påverka dina grannar.

Tänk också på att ta hand om och återvinna eventuellt byggavfall på tillbörligt sätt, antingen själv eller genom avtal med utförande hantverkare. Mer information om återvinningscentraler m.m. finns på sidan Soprum och återvinning under Faciliteter.

Styrelsens godkännande

Tänk på att du vid renovering måste få styrelsens godkännande om du vill ändra på ledningar för ventilation, vatten, eller avlopp. Detta gäller även vid andra väsentliga förändringar så som ändring av planlösning, borttagning av väggar m.m. Här bakom följande länk finns också en blankett man kan utgå från vid ändring i lägenhet.

Fackmannamässigt och dokumenterat

Tänk på att renoveringsarbete måste utföras av fackmannamässig yrkesman, och att det i exempelvis händelse av vattenskada måste finnas dokumentation på att arbetet är korrekt utfört av en firma med våtrumscertifikat.

Efter att en medlem har beviljats tillstånd att genomföra en badrumsrenovering och renoveringen är utförd kommer styrelsen begära in kopia på våtrumsintyg. Anledningen till att detta görs är dels för att säkerställa att arbetet utförs  fackmannamässigt. Det görs även för att underlätta vid framtida försäljningar av bostaden.

Om du har renoverat badrummet så uppmanas du därför maila in kopia på våtrumsintyget till styrelsen för central dokumentation.

Stambyte

Den senaste stora renoveringen (bl.a. av badrum och kök) gjordes i samband med stambytet 1989, och nästa liknande åtgärd beräknas behöva genomföras omkring år 2040.