Category Archives: Överåsbladet

Överåsbladet – Mars 2024

Hej på er medlemmar. Här kommer lite information som styrelsen vill delge er. Vi vill påminna er att denna information inte kommer lämnas ut i brevutkastet utan endast sättas upp i trapphuset samt mailas ut via Nabo’s portal. Om du vill ha det mail-ledes och ej erhållit dig så lägg till din mailadress i portalen.

Städdag
Snart är det dags för det kanske tydligaste vårtecknet som finns – föreningens städdag. Den planeras ske på förmiddagen 27 april kl. 10:00 så se till att boka in det i kalendern. Det är ett fint tillfälle att knyta gemenskap bland våra grannar. Fika och lite korvgrillning utlovas till våra tappra krigare.

Trivselpolicys
Vi vill påminna om att våra trivselregler som finns att tillgå på hemsidan är till för att följas. Där står vilka tider det är okej att föra oljud på i samband med renoveringar. Oljud i samband med renoveringar får göras på vardagar 07-20 och helger 12-16. Tänk på att informera era grannar även om ni håller er inom tiderna, på så vis upprätthåller vi en god grannsämja i föreningen.

Ändrade rutiner i samband med badrumsrenovering
Styrelsen kommer ändra rutinerna i samband med dokumentationen av badrumsrenoveringar. Efter att en medlem har beviljats tillstånd att genomföra en badrumsrenovering och renoveringen är utförd kommer styrelsen begära in kopia på våtrumsintyg. Anledningen till att detta görs är dels för att säkerställa att arbetet utförs fackmannamässigt. Det görs även för att underlätta vid framtida försäljningar av bostaden.

Om du har renoverat badrummet så uppmanas du därför maila in kopia på våtrumsintyget till styrelsen för central dokumentation.

Ha en fin vår.

Hälsningar
Styrelsen