Ordningsregler för tvättstuga

Grundregeln är att du alltid lämnar tvättstugan i samma skick som du själv vill finna den.

Reglerna finns till för att underlätta för alla, men om problem trots allt uppkommer så löses dessa bäst genom att vara överseende och hålla god ton gentemot varandra.

Inför tvätt (bokningsregler och -tider)

 • Vi har tvättider i fyratimmarsintervall från kl. 08.00 till 24.00. Överskrid inte tiden!
 • Om tvättstugan inte tas i bruk inom en timme från tvättpassets början så är den istället fri för andra att använda.
 • Torkrum, torktumlare och torkskåp får användas en timme efter avslutad tvättid under förutsättning att du lämnar kvar ditt tidslås på bokningstavlan. Tänk då på att ha tömt och städat klart tvättmaskinerna för nästa brukare, även om du inte har avslutat hela ditt pass.
 • Efter avslutat pass ska låset parkeras inom avsatt utrymme på bokningstavlan för att inte i onödan uppta en tvättid. Har lås eller dess nyckel försvunnit, kontakta styrelsen.

Tvättning

 • Använd alltid tvättpåse när du tvättar BH med bygel för att inte skada våra maskiner. Underkläderna slits dessutom mindre om du använder tvättpåse.
 • Färga inte textilier i maskinerna.
 • Mattor eller andra grova saker får inte tvättas i de vanliga tvättmaskinerna. Matt-tvättmaskin med separat bokningstavla finns i tvättstugan på Femkampsgatan 2B.
 • Använd gärna miljömärkt tvättmedel och överdosera ej. Använd endast så mycket tvättmedel som behövs för tvättens vikt.

Efter avslutad tvätt

 • Torka ur tvättmedelsfacket med trasa så att det inte ligger kvar utspillt tvättmedel runt om. (En del är allergiska mot vissa tvättmedel). Torka av glasdörren på tvättmaskinerna samt torka av ovanpå tvättmaskinerna och torktumlaren.
 • Lämna alla luckor och fack öppna så att det inte bildas
  fukt och mögel.
 • Torka av diskbänken med trasa.
 • Töm luddfacket i torktumlaren (eller rengör ljuddfiltret
  – beroende på modell).
 • Gör rent i torkskåpet. Kontrollera också så att filtret i torkskåpets tak inte är igensatt.
 • För torkskåp där luddfiltret kan rensas så ska detta också göras.
 • Se till att golvet är rent och fint. Om någon maskin har läckt så ska vattnet givetvis torkas upp.
 • Sopsäcken är avsedd för brännbart restavfall och osorterbart skräp. Tömda förpackningar och annat som går att källsortera tar du själv med från tvättstugan och lämnar i rätt kärl i något av våra sopsorteringsrum. (Även tyg, textil, kläder och skor går att återvinna/panta numera)!
 • Släck lamporna och stäng fönstren. (Inbrott har förekommit).

Vid felaktigheter