Att tänka på vid flytt

Glöm inte:

 • Tömma förråd i källaren och/eller på vinden samt sopa dem rena
 • Återställa eventuell balkong – ta bort vindskydd och balkonggolv samt sopa den ren.
 • I föreningens soprum får endast sådant slängas som uppmärkt på respektive kärl. Grovsopor, byggmaterial, farligt avfall och övrigt är medlemmens egna ansvar att lämna på återvinningscentral eller dylikt.
 • Kontrollera att t.ex. cyklar/ barnvagnar och tillbehör m.m inte står kvar i föreningens cykelställ , cykelrum eller andra utrymmen.
 • Förvarna gärna grannar om hissen ockuperas längre period i samband med flytt
 • Om du hyr parkeringsplats så sägs denna upp automatiskt på dagen då du frånträder lägenheten, om inte tidigare frånträde anmäls till HSB Göteborg.
 • Adressändra via skatteverket
 • Eftersända post
 • Säga upp avtal – så som el och internet

Till den ny medlemmen som tar över din lägenhet ska följande saker lämnas:

 • Samtliga lägenhetsnycklar
 • Samtliga cylindernycklar till tvättstugans bokningstavla
 • Brandvarnare

Text i PDF