Stadgar

Nedan bifogas en kopia av de normalstadgar som gäller i vår förening.
Dessa godkändes och antogs enhälligt med beslut på två efter varandra följande föreningsstämmor – slutgiltigt på den ordinarie stämman i maj 2019:

HSB normalstadgar 2011 version 5

2011 version 5 är den senaste versionen av HSB:s normalstadgar, vilka är uppdaterade i enlighet med de senaste lagändringarna.

För föreningsspecifika detaljer kan du som medlem läsa dessa stadgar anpassade för just Brf Överås genom att logga in på HSB-Portalen, där de ligger som PDF-fil bland Medlemsdokument under ”Mina sidor”.