Hissar

Hissar

Alla fel som berör hissarna skall anmälas direkt till Vinga hiss som sköter och servar hissdriften i föreningen. De nås på tfn: 031-776 57 01

Obs. att våra hissar har känsliga sensorer. De får därför inte exempelvis skickas upp/ned obemannat med last – detta kan få hisskorgen att fastna utan att någon kan flytta på det som blockerar sensorn. Om en hiss fastnar på grund av detta så faller ansvaret på den som har använt den obemannat. Detsamma gäller även vid handhavandefel som när en person själv blockerar sensorn och ej flyttar på sig eller eventuell blockerande last. Ifall service då begärs istället för att personen själv avlägsnar hindret från sensorn kommer personen ifråga att ansvara samt debiteras för ev. relaterad service och kostnader. (Om hissen stannar p.g.a. blockerad sensor ska den gå att köra vidare så fort hindret är avlägsnat från sensorn. Tryck på en våningsknapp igen ifall den inte åker vidare automatiskt).

Ev. skadegörelse är också den åverkande personens ansvar.