Överåsbladet – september 2017

Dags för städdag!
Höstens städdag infaller lördagen den 28 oktober.
Klockan 10 samlas vi utanför Femkampsgatan 2. Som vanligt behöver vi många händer och ert engagemang någon/några timmar för att göra fint på våra gemensamma utrymmen ute och inne!

I vanlig ordning bjuder också föreningen på fika och korv, och sopcontainer kommer finnas på plats under helgen.

Trapphusen inte ok att förvara prylar
Våra trapphus är utrymningsvägar om det skulle börja brinna. Det är därför inte tillåtet att använda dem som förvaringsplats för prylar. Inte heller dörrmattor ska befinna sig utanför lägenhetsdörrarna. Dels kan de, om de börjar brinna, rökfylla trapphuset, dels kan de hindra utrymning och försvåra för brandförsvarets räddningsinsats med personal och utrustning. Trapphus, vindsutrymmen och källargångar ska alltså hållas fria. Ni som vet med er att ni har grejer i dessa utrymmen måste ta bort dem.  

Märkning av cyklar
Det är åter trångt i våra cykelrum. Vi tror att en hel del cyklar inte längre används eller ens ägs av någon i föreningen och därför är det dags för en rensning. Vi kommer märka alla cyklar med band, och du som använder cykeln plockar bort bandet. Vid städdagen planerar vi att flytta de cyklar som fortfarande har märkningen kvar, och placera dem i föreningens hobbyrum så står de inte i cykelrummen och tar upp angeläget utrymme.  

Påminnelse om ansvar vid andrahandsuthyrning
Du som bostadsrättsinnehavare har fortfarande fullt ansvar för din bostad om du hyr ut i andra hand. Det innebär att du ska se till att din hyresgäst har kännedom om praktiska aspekter som hur sophanteringen går till (exempelvis är det inte ok att vid utflyttning dumpa stora säckar med kasserad mat i våra soprum, vilket har förekommit), att trivselregler följs mm. Hyresgästen behöver också veta att vi ibland behöver samla in nycklar för t ex tillträde vid besiktningar eller andra åtgärder.

Vi påminner också om att det inte är tillåtet att hyra ut sin bostadsrätt via agenturer som t ex Airbnb. 

Vänliga hälsningar
Styrelsen 

Comments are closed.