Tag Archives: Städdag

Överåsbladet – september 2020

Hantering av avfall
Tyvärr har det på senare tid varit dålig ordning av hanteringen av avfall och återvinning i soprummen. Därför måste vi återigen påminna om att hjälpas åt att hålla ordning i soprummen. Om ni har avfall som inte ska sorteras i våra soprum, såsom farligt avfall och elektronik, hänvisas ni till farligt avfall-samlaren på Ica Supermarket Olskroken, kommunens återvinningscentraler, containern under föreningens städdagar. Dessutom finns möjligheten att beställa hämtning av avfall som inte hör hemma i våra soprum.

Uteplatser
Vi är glada över att våra fina uteplatser används! Därför vill vi återigen påminna om att lämna dem lika fina som ni fann dem till nästa sällskap. Ställ tillbaka stolarna och släng soporna i soprummet. Häll vatten på ev överbliven grillkol för att minimera brandrisk och släng i brännbart.

Byggnation av balkonger på första våningen
Styrelsen har undersökt frågan om tillbyggnader av balkonger på första våningen. Nedan är det svar vi fått från stadsbyggnadskontoret.

Jag kan inte se något särskilt skydd för era fastigheter. Däremot är prickad mark runt husen enligt detaljplanen, se bifogad fil. Prickad mark får inte bebyggas. Det blir därför svårt att få bygglov för balkonger på första våningen, då balkongen ses som byggnadsarea om den sticker ut mer än 0,5 meter på en höjd av 0-3 meter från marken till balkongens golv. På högre höjd är det lättare att få igenom balkonger, då de kan sticka ut 1,5 m innan de räknas som byggnadsarea, på 3-5 meters höjd. Över 5 meters höjd finns ingen begränsning i hur mycket de sticker ut, de räknas inte som byggnadsarea ändå.

Höststäddag 10/10
Datum för höstens städdag är den 10 oktober. Vi hoppas att så många som möjligt kan komma. Mer information om detta kommer att skickas ut.

Byte av portkod
Vi kommer att byta portkoden den 30: september. Den nya portkoden kommer som tidigare i ert brevinkast.