Hissmodernisering 2015

Under vintern fortsätter vår stora hissmodernisering. Renoveringen syftar både till att höja driftsäkerheten genom att driv- och styrsystem byts ut och dels till att höja personsäkerheten genom att det bland annat installeras nödtelefoner och bättre ljusridåer som stoppar hissen om man befinner sig för nära dess kant.

Vi drabbades ju som bekant av ett blixtnedslag i somras vilket bland annat slog ut ett flertal av våra hissar. På grund av detta har vi varit tvungna att justera tidplanen för moderniseringarna så att vi prioriterar de hissar som drabbades av av blixtnedslaget.

Under vintern kommer hissarna därför att moderniseras enligt följande schema:

  • Vecka 3-4: Stavhopparegatan 5A
  • Vecka 5-6: Stavhopparegatan 5B
  • Vecka 7-8: Stavhopparegatan 5C
  • Vecka 9-10: Femkampsgatan 2A

Under de två veckor som det tar att modernisera varje hiss så kommer den att vara ur drift, det vill säga man får ta trapporna istället för att åka hiss.”

Comments are closed.