Överåsbladet: November 2014

Påminnelse källsortering matavfall

Kom ihåg att det INTE är tillåtet att slänga jord och krukväxter i tunnan för matavfall! Vad som är tillåtet att kasta där står tydligt angivet både på de bruna påsarna och på tunnan.

Besiktning av badrum

Vi planerar en besiktning av samtliga badrum. Detta eftersom många av badrummen börjar bli lite till åren (renovering gjordes 1989) och risk finns att främst golvbrunnar kan börja fungera sämre och i värsta fall ge upphov till vattenskador. Det är viktigt att ni ser till att hålla rent i golvbrunnen i era badrum för att minska risken för detta. Inför besiktningen kommer vi behöva samla in reservnycklar, men mer information om datum osv kommer senare.

Att tänka på vid renovering av badrum

Vid renovering av badrum ska styrelsen godkänna t ex flytt av rörledningar, flytt av golvbrunnar och liknande, dvs där tidigare strukturer förändras. Renovering ska göras fackmannamässigt, och helst ser vi att ni skaffar kvalitetsdokument eller motsvarande garantibevis på det utförda arbetet och lämnar kopior på dessa till styrelsen. Om en vattenläcka eller liknande skulle uppstå i framtiden efter att lägenheten har bytt ägare så vill vi fortfarande ha tillgång till dokumentation på att arbetet är fackmannamässigt utfört, ifall en diskussion omkring detta skulle uppstå.

Badrummets golvbrunn är föreningens ansvar och kostnad för byte av sådan täcks därför av föreningen. Detta gäller dock endast om brunnen inte flyttas och om bytet görs av en entreprenör utsedd av föreningen. Vid flytt av brunn bekostas denna av medlem. Se även hemsidan: renovera

Tvättstugorna

Har du glömt ditt tvättlås på något datum på bokningstavlan? Under november och december månad kommer vi se över vilka tvättlås som används och vilka som endast sitter kvar orörda månad efter månad och upptar tvättider utan att användas. Vi kommer att sätta fast tejpbitar på alla tvättlås. Om du använder ditt tvättlås så tar du bort tejpbiten. Alla tvättlås som fortfarande har kvar sina tejpbitar den sista december kommer plockas bort. Tänk även på att sätta ditt tvättlås på parkering när du inte använder det. Reviderade tvättstugeregler kommer också anslås på hemsidan och i våra tvättstugor inom kort. Den största förändringen är att andra nu har möjlighet att använda ditt bokade tvättpass om du inte tar tvättstugan i bruk inom två timmar. För allas trevnad, läs de fullständiga reglerna och se till att du vet vad som gäller för våra gemensamma tvättstugor!

Dränering Stavhopparegatan

Arbete med dränering runt huset på Stavhopparegatan 5A-C planeras utföras i januari 2015. Mer detaljerad information kommer senare.

Bastu

Bokningssystemet till vår bastu har tyvärr inte fungerat på senaste tiden, trots ansträngningar att laga det. Vi kommer skapa en manuell lösning med bokning via en papperskalender tills vidare. Kontaktperson vid frågor är Peter Larsson, tel 0734-44 24 29, peter@brfoveras.se

 

Resultat från höstens städdag

Städdagen i början av oktober blev lyckad och mycket gottarbete blev gjort. Stort tack till alla som hjälpte till!

 

Ta hand om er i mörkret!

önskar

Styrelsen

Comments are closed.