Badrumsbesiktning 2015

Vi kommer under vecka 8, den 16-20 februari att genomföra en besiktning av alla badrum i föreningen. Besiktningen utförs eftersom många av badrummen börjar bli lite till åren (i många fall har de inte renoverats sedan den stora renoveringen 1989). Risk finns därför att främst golvbrunnar kan börja fungera sämre och i värsta fall ge upphov till vattenskador. Detta kan i sin tur ge upphov till stora kostnader både er själva och era grannar. Så för allas gemensamma trygghet vill vi göra en ordentlig genomgång av badrummens status.

Eftersom att besiktningen sker enligt ett mycket raskt schema (ca 20 lägenheter/dag) så är det mycket viktigt att vår besiktningsman har tillgång till alla badrum under angiven dag.

 

Vilken dag?

Vilken dag som gäller för just ert badrum meddelas via separat ett informationsblad från EDB som har lämnats i er brevlåda. Detta innebär att ni antingen måste vara hemma under angiven dag och tid eller lämna in en nyckel i förväg. Sätt då nyckeln på den nyckelbricka som har lämnats i er brevlåda och skriv uppgång och lägenhetsnummer på brickan. Notera att det är föreningens eget lägenhetsnummer som skall anges (ett nummer mellan 1 och 100) och inte lantmäteriets fyrsiffriga nummer.

Om ni inte har möjlighet att lämna in nyckeln senast två dagar före besiktningen så ber vi er istället att lämna in den svarstalong som också har lämnats i er brevlåda. Nyckeln eller svarstalongen skall lämnas i styrelserummets brevlåda i källarplan på Femkampsgatan 5C allra senast två dagar före besiktningen av ert badrum.

Comments are closed.