Överåsbladet – November 2022

Tack till er som engagerade er under städdagen

Ett stort tack till alla som var med under höststäddagen, vi hade tur med vädret och en trevlig förmiddag. Ju fler vi är desto mer kan vi göra. Under städdagen gick vi brandskyddsyn och rensade saker som står i gångar och källarutrymmen. Det får inte stå saker i vinds- eller källargångar och i våra trappuppgångar. Det är ingen extra hall i trappuppgångarna. Barnvagnar kan ställas i eget förråd eller cykel förråd om ej i egna lägenheten.

Cykelrum

En påminnelse om att vi kommer att påbörja rensning för att få plats med cyklar så se till att ta bort snöret från era cyklar. Vi gör allt vi kan för att göra plats för cyklar i våra cykelförråd. Ni som har era cyklar utomhus ber vi att märka upp era cyklar med lägenhetsnummer så att vi enkelt kan kontakta er om de står olämpligt. Senast den 31 oktober vill vi att ni har tagit bort snöret.

Budget 2023

Styrelsen har haft budgetmöte och som många säkert förstår väntar höjningar för föreningen för olika typer av driftskostnader såsom el, vatten, avfall och räntehöjningar mm. Det innebär att styrelsen har fått besluta om avgiftshöjningar för nästa år vilket är nödvändigt för att möta dessa ökade kostnader samt för framtida planerade underhåll för våra hus. Månadsavgiften höjs med 3%, parkeringsavgiften höjs med 50 kronor till 600 kr/månad och använder du eluttag ökar den avgiften med 100 kronor till 150kr/månad.

Vi gör vad vi kan för att hålla nere kostnaderna och vi alla behöver hjälpas åt att hålla de rörliga kostnaderna för el, värme, vatten och avfall nere. Att spara på energi är även en viktig insats för miljön och samhället, särskilt just nu då vi har en utmanande situation i hela Europa. På baksidan av bladet följer några enkla tips att följa, för vidare läsning hänvisar vi till energimyndighetens hemsida.

Hälsningar Styrelsen

Energisparande

Att spara på energi är även en viktig insats för miljön och samhället, särskilt just nu då vi har en utmanande situation i hela Europa. Nedan följer några enkla tips att följa, för vidare läsning hänvisar vi till energimyndighetens hemsida.

· Sänk inomhustemperaturen;

En grad minskar energianvändningen med 5 procent. Se till att du inte ställer möbler i vägen för elementen och termostaterna.

· Släck lampor i rum du inte är i och byt till LED-lampor;

En LED-lampa använder fyra till fem gånger mindre energi än en halogenlampa och den håller upp till 15 000 timmar.

· Diska i diskmaskin och undvik att spola av disken före;

Välj Eco-programmet. Att diska för hand drar upp till fyra gånger så mycket energi som att diska i maskin.

· Tvätta i fylld tvättmaskin och välj inte högre temperatur än nödvändigt;

Väljer du eco-programmet får du både låg energianvändning och ren tvätt.

· Vädra smart;

Om du behöver vädra: öppna mycket och vädra under kort tid, i stället för att vädra lite under lång tid. Stäng av termostaterna på elementen under tiden.

· Skippa standby;

Stäng av apparaterna helt när du inte använder dem. Och dra ur laddare när de inte används.

· Ställ in rätt temperatur i kyl och frys;

+4 grader Celsius i kylen och -18 grader Celsius i frysen. Då får du både bra matförvaring och låg energianvändning.

· Frosta ur frysen om det bildats is i den;

Isen ökar energianvändningen och ger sämre matförvaring. Torka av baksidan av kylen och frysen så att kondensorn hålls dammfri. Även dammet gör att elanvändningen ökar.

· Duscha kortare tid; halverar du din duschtid så halverar du också el- och vattenförbrukningen.

Comments are closed.