Överåsbladet – Oktober 2022

Höststäddag

Det är dags för föreningens årliga höststäddag. Vi hoppas att så många som möjligt kan komma. Vi möts vid hobbyrummet Femkampsgatan 2 lördagen den 15 oktober kl. 10:00. Varmt välkomna!

Cykelrensning och cykelparkering

Vi gör allt vi kan för att göra plats för cyklar i våra cykelförråd. Vi har haft brandöversyn där vi fått varning om att cyklar inte kan stå så okontrollerat parkerade som de ibland gör vid våra fasader. Dessa cyklar behöver tas omhand. Ni som har era cyklar utomhus ber vi att märka upp era cyklar med lägenhetsnummer så att vi enkelt kan kontakta er. Vi har i veckan fått besked från polisen att det är ok att göra oss av med de cyklar vi tidigare rensat bort under tidigare städdag. Vi har tagit ett omtag igen och märkt cyklar med snöre på handtaget som senast så kommer de cyklar där snöret inte tagit bort att rensas undan. Senast den 31 oktober vill vi att ni har tagit bort snöret.

Trivselpolicy

Styrelsen vill påminna om våra trivselregler på hemsidan där finns även annan nyttig information att ta till sig för nya som gamla medlemmar. Begränsade tider och policy för att vi alla ska ha en trevlig gemensam boendemiljö som möjligt. Vid renoveringar som stör tänk på att informera grannar och vid större renoveringar behöver ni styrelsens godkännande. Tänk på att ditt golv är någon annans tak.

Energi

Vi kommer sannolikt att se ökade kostnader i framtiden för föreningen till följd utav det rådande omvärldsläget med stigande räntor och energipriser. Vi ser därför att vi i föreningen måste göra vad vi kan och hjälps åt att hålla de rörliga kostnaderna nere, 2021 hade föreningen följande kostnader för el, värme, vatten.

· Fjärrvärme 596 000 kr · Vatten 238 000 kr · El 142 000 kr

Att spara på energi är även en viktig insats för miljön och samhället, särskilt just nu då vi har en utmanande situation i hela Europa. På baksidan av bladet följer några enkla tips att följa, för vidare läsning hänvisar vi till energimyndighetens hemsida.

   Hälsningar Styrelsen Brf Överås

Energisparande

Att spara på energi är även en viktig insats för miljön och samhället, särskilt just nu då vi har en utmanande situation i hela Europa. Nedan följer några enkla tips att följa, för vidare läsning hänvisar vi till energimyndighetens hemsida.

· Sänk inomhustemperaturen;

En grad minskar energianvändningen med 5 procent. Se till att du inte ställer möbler i vägen för elementen och termostaterna.

· Släck lampor i rum du inte är i och byt till LED-lampor;

En LED-lampa använder fyra till fem gånger mindre energi än en halogenlampa och den håller upp till 15 000 timmar.

· Diska i diskmaskin och undvik att spola av disken före;

Välj Eco-programmet. Att diska för hand drar upp till fyra gånger så mycket energi som att diska i maskin.

· Tvätta i fylld tvättmaskin och välj inte högre temperatur än nödvändigt;

Väljer du eco-programmet får du både låg energianvändning och ren tvätt.

· Vädra smart;

Om du behöver vädra: öppna mycket och vädra under kort tid, i stället för att vädra lite under lång tid. Stäng av termostaterna på elementen under tiden.

· Skippa standby;

Stäng av apparaterna helt när du inte använder dem. Och dra ur laddare när de inte används.

· Ställ in rätt temperatur i kyl och frys;

+4 grader Celsius i kylen och -18 grader Celsius i frysen. Då får du både bra matförvaring och låg energianvändning.

· Frosta ur frysen om det bildats is i den;

Isen ökar energianvändningen och ger sämre matförvaring. Torka av baksidan av kylen och frysen så att kondensorn hålls dammfri. Även dammet gör att elanvändningen ökar.

· Duscha kortare tid; halverar du din duschtid så halverar du också el- och vattenförbrukningen.

Comments are closed.