Överåsbladet – december 2021

Problem vid sophämtning och snöröjning
Som ni nog märkt har vi haft problem med både snöröjning och sophämtning med anledning av snöfallet. Trots att snön nu försvunnit fortsätter problemen, men vi gör vårt bästa för att det ska fungera. En anledning till att snöröjningen och sophämtningen inte fungerat är att det stått fordon och blockerat vägen; detta gäller alla hus enligt de rapporteringar vi fått som orsak till att soprummen inte tömts. Det innebär extra tömningar och extra kostnader för föreningen då det är vår skyldighet att hålla vägen ren och fri från hinder. Ser ni något som blockerar vägen eller utgör hinder, hjälp gärna till att röja och kontakta styrelsen så att vi kan förhindra problemen i tid.

Mangelrummet
Styrelsen har beslutat att den gamla mangeln ska tas bort från mangelrummet som finns i hus 1. Den utgör en säkerhetsrisk och fungerar inte samt att ytan behöver frigöras för kommande renovering.

Renovering relining
På torsdag den 20/1 klockan 18:00, kommer styrelsen tillsammans med Proline (utförande entreprenör) att genomföra ett informationsmöte för föreningens medlemmar, där kommande arbeten beskrivs och det finns utrymme att ställa frågor direkt till entreprenören. Mötet hålls i Överåshuset på Vävskedsgatan 1 där vi brukar ha våra årsstämmor. Med tanke på att restriktioner åter är på tapeten vad gäller smittspridning följer vi noga utvecklingen, ny information kommer att gå ut till er medlemmar i det fall något ändras som påverkar möjligheten att genomföra mötet.

God jul och gott nytt år önskar styrelsen

Comments are closed.