Överåsbladet – november 2021

Tack till er som engagerade er under städdagen
Ett stort tack till alla som var med under den mycket blåsiga höststäddagen.

Cykelrum
Under städdagen så rensade vi bland annat bort cyklar i våra cykelrum. Vi kommer att få göra en ytterligare rensning då det är svårt att få plats med cyklar. Tidigare instruktioner som gått ut är att vi har fäst ett snöre vid styret på alla cyklar och om snöret är kvar så rensas cykeln bort. Denna gång rensade vi de cyklar som var i ganska dåligt skick vi rensade inte alla då det verkar som många inte uppmärksammat informationen. OM du saknar din cykel kontakta styrelsen.
Vi bör också gärna tänka på hur vi parkerar cyklar i våra cykelrum. Nu är det som bekant trångt, men om alla ställer sina cyklar i cykelställen och på varsin plats (d.v.s. inte mellan två platser) så får vi bättre plats. Använder du inte din cykel och den är i obrukbart skick så kanske egna förrådet kan vara ett alternativ.

Parkering av cyklar och elsparkcyklar utomhus
Flera klagomål har framförts gällande parkering av cyklar och elsparkcyklar i anslutning till våra byggnader. Tänk också på att inte ställa elsparkcyklar intill bänkar eller andra cyklar. Det är viktigt att de parkeras så att de inte stör framkomligheten för både människor, färdtjänst och nödutryckningsfordon. De är en säkerhetsrisk och de får inte stå på förbudszoner och de får inte hindra framkomlighet framför portarna eller precis nedanför fönster som vid Femkampsgatan 2a. Informera gärna eventuella gäster och besökare om detta, och rapportera minsta problem till respektive företag som hyr ut sparkcyklarna. Det är deras ansvar – inte vårt eller kommunens.

Renovering relining
Det är nu klart att vi under början av nästa år kommer att genomföra en relining av våra liggande avloppsstammar i föreningens samtliga huskroppar. Bakgrunden är att den liggande stammen har varit med oss sedan husen byggdes och därför är i dåligt skick. Upphandlingsprocessen inför detta arbete har pågått under de senaste månaderna med resultat i att vi nu har skrivit avtal med entreprenören Proline Väst AB. Beräknad tid för utförandet är ca 12 veckor med beräknad start under vecka 5 februari månad. Arbetet kommer att bedrivas i källargångarna inkluderat vissa förråd där den stående avloppsstammen ansluter till liggande stam. Detta medför att vissa källarförråd kan behöva utrymmas under arbetets gång, varför en plan för detta kommer att tas fram under kommande månader. Vi planerar för ett informationsmöte i januari efter helgerna. Vi återkommer med mer information löpande när vi har någon.

Hälsningar Styrelsen

Comments are closed.