Överåsbladet våren 2021

Soprummen
Tyvärr måste vi återigen påpeka att det är dålig ordning på hanteringen av avfall och återvinning i våra gemensamma soprum. Avfall som inte ska lämnas i soprummen är, gamla möbler, rester från renovering, farligt avfall och elektronik eller annat avfall som bör lämnas på Göteborgs återvinningsstationer.

Alternativ finns. Avfall-samlaren på Ica Supermarket Olskroken, kommunens återvinningscentraler, containern under föreningens städdagar. Dessutom finns möjligheten att beställa hämtning av avfall som inte hör hemma i våra soprum.

Information om farligt avfall-bilen: www.goteborg.se/farligtavfallbilen
Information om tjänsten för avfallshämtning: www.avfallshamtning.se Information om Göteborgs återvinningcentraler: https://goteborg.se/wps/portal/start/avfall-och-atervinning/har- lamnar-hushall-avfall

Försäkring vid 2:a handsuthyrning
Det är viktigt att dem som hyr ut sin lägenhet i 2:a hand är medveten om att lägenhetsinnehavaren fortfarande har försäkringsansvar om något skulle inträffa.

Driftstopp i hissen
Vi har känsliga hissar i våra fastigheter, särskilt sensorerna vid dörrarna. Servicekostnaden för driftstoppoch ”nödutryckningar” är dyra. Var därför aktsam i samband med flytt eller när hissen är fullastad så att sensorerna inte skadas. Driftstopp på grund av oaktsamhet kan i vissa fall leda till att medlemmen själv får stå för servicekostnaden.

Vi vill också be er att vid hisstopp inte felanmäla ärendet via HSB, då de tar ut en onödig och dyr extra avgift för att kontakta hissreparatören. Kontakta istället Vinga hiss (vår hissreparatör) direkt eller hör er till styrelsen.

Trångt i cykelförråden
Som vi nämnt i tidigare Överåsblad är det trång i cykelförråden. En utrensning av ej uppmärkta cyklar i mycket dåligt skick kommer att ske under städdagen den 24:e april.

Bokning av mattvättmaskinen
Tidigare har tvättmaskinen (femkampsgatan 2-6) för mattor och grövre tvätt haft en egen bokningstavla. Bokningstavlan kommer att tas bort och mattvättmaskinen bokas i fortsättningen samtidigt som man bokar tvättstugan via den ordinarie bokningstavlan.

Hobbyrum
Vi är glada att meddela att hobbyrummet har fått sig en uppfräschning! Hobbyrummet är tillgängligt för alla medlemmar och kom ihåg att vi tillsammans försöker hålla ordning och reda!

Renoveringsplaner
Som ni kanske vet står vi inför en renovering av våra fastigheter. Huskropparna har besiktats och visat sig vara i bättre skick än förväntat. Därför har renoveringsbehovet reviderats och kommer inte vara lika omfattande inom de närmsta åren som vi tidigare trott. Styrelsen arbetar med att sammanställa vilka områden som behöver prioriteras för att kunna gå vidare.

Fönsterventiler i lägenheterna
I samband med besiktningen av huskropparna som har gjorts inför renoveringen påpekade besiktningsmannen att det är viktigt med ventilationen av lägenheterna. Varje lägenhet har ventilation via ventiler i överkant av fönsterna. Det är viktigt att dessa ventiler är fullt öppna för att få så bra luftgenomströmning som möjligt.

Städdag 24:e april
Vi hoppas att så många som möjligt dyker upp men understryker vikten av att hålla avstånd till varandra i dessa tider. En container att slänga saker i kommer att stå uppställd vid Femkampsgatan 2A. Det är också där vi samlas lördagen den 24 april klockan 10.00 för att påbörja vårens städdag. Välkomna!

Årsstämma 27:e maj
Vår årsstämma är planerad att genomföras den 27:e maj. Vi hoppas kunna genomföra stämman på samma sätt som förra året i Överåsvallens klubbstuga. Vi följer myndigheternas rekommendationer för årsstämmor och om någonting förändras kommer styrelsen meddela medlemmarna detta. Motioner inför stämman ska inkomma senast den 31:a mars. Ytterligare information kommer innan årsstämman.

Hälsningar styrelsen!

 

Comments are closed.