Överåsbladet – oktober 2018

Bra jobbat!
Sedan införandet av de nya sopkärlen har det märkts av en tydlig förbättring i tvättstugorna. Stora förpackningar till tvätt- och sköljmedel har hamnat någon annanstans (förhoppningsvis sorterats i soprummen). Bra jobbat!

Rensning på städdagen 27 oktober
Vid höstens städdag kommer hobbyrummet, vindar, källarkorridorer, cykelrum och trapphus att rensas på saker som ej ska vara där p.g.a. brandrisk. Saker som dörrmattor i trapphus, möbler ståendes i korridorerna på vindarna, etc. kommer att tas omhand. Om ägaren till sakerna kan identifieras kommer denne att debiteras.

Soprummen
När saker slängs i soprummen som ej hör hemma där faktureras föreningen med en extrakostnad. Då detta tyvärr sker allt mer frekvent innebär detta en växande kostnad för föreningen, pengar som hade kunnat användas till något roligare. Vänligen tänk på att det du gör påverkar föreningen och kontrollera vad som får och inte får slängas i soprummen.

Hobbyrum ockuperat under målning trapphus
Det är planerat att ske en ommålning av våra trapphus med start under höst/vinter. Under perioden för målningsarbetet kommer hobbyrummet vara ockuperat för målarna. Hoppas alla har överseende med detta. Mer info om specifika datum kommer.
Höstlöv

 

 

 

Vänliga hälsningar,
Styrelsen

Comments are closed.