Överåsbladet: Juni/Juli 2014

Källsortera mera!

recycling[1]

Vi har fått klagomål från Göteborgs stad Kretslopp och Vatten på att källsorteringen fungerar för dåligt. Det handlar dels om att sådant som inte får läggas i matavfallsbehållaren ändå har lagts där och det handlar dels om att att det lämnas för lite matavfall. Hur väl vi sorterar avfallet påverkar föreningens kostnader på två sätt. Dels får vi en subvention för att vi sortera ut matavfall och dels så betalar vi för vikt när det gäller restavfallet.

Eftersom att det vid upprepade tillfällen har varit för tomt i matavfallsbehållaren så har Kretslopp och Vatten valt att höja vår taxa tills dess att sorteringen fungerar bättre. Dessutom så betalar vi alltså onödigt mycket för restavfallet när sådant som egentligen skulle ha slängts i någon av de andra behållarna slängs där.

Så därför ber vi alla att källsortera ordentligt! Både för miljöns skull och för att hålla nere de kostnader som vi gemensamt betalar. Tycker ni förresten att det är jobbigt att sortera för att matavfallspåsen blir kladdig och illaluktande så kan vi tipsa om att det går att hämta en gratis påshållare i sopsorteringsrummen som gör det lättare att hålla påsen fräsch.

Visa hänsyn

Det är härligt med semester och ljusa sommarkvällar då man kan sitta uppe sent, men tänk också på att din granne kanske inte är lika lyckligt lottad som du utan hen kanske måste upp tidigt för att jobba dagen därpå. Det är därför viktigt att inte vara alltför högljudd, att inte låta TV, radio eller stereo stå på för högt och att inte köra exempelvis tvättmaskin eller torktumlare allt för sent på kvällen eller tidigt på morgonen. Tänk också på att det är lyhört på sina håll, och då speciellt i trapphusen, så var lite extra försiktig med att inte bullra eller slå i dörrar där. Läs mer i våra trivselregler

 

Grillsäsong

grillsäsong

Äntligen är sommaren här och grillsäsongen är i full gång. Som ni säkert redan har sett så har vi nya fina grillar som vi hoppas att alla får mycket glädje av! Som vi satte upp på städdagen under våren 2014 . Grillgallren och rengöringssaker hittar ni i hobbyrummet vid gaveln av Femkampsgatan 2A. Vi vill också påminna alla om att visa lika stor hänsyn till varandra ute på uteplatserna som inne i lägenheterna, tänk speciellt på att hålla en låg ljudnivå om ni vistas på uteplatserna sent på kvällen. Tänk också på att hålla rent genom att plocka upp fimpar och annat skräp, både för brandrisken och så klart för allas trevnads skull. I rabatten vid den stora uteplatsen finns gräslök, rabarber, krusbär med mera, detta är till för alla så varsågoda att ta!

rabarber_150282581-1

Hissrenovering

200px-Aiga_elevator.svg_

I höst är det dags att börja med vår hissrenovering. Renoveringen syftar både till att höja driftsäkerheten genom att driv- och styrsystem byts ut och dels till att höja personsäkerheten genom att det bland annat installeras nödtelefoner och bättre ljusridåer som stoppar hissen om man befinner sig för nära dess kant.

Först ut är Femkampsgatan 2-6, och arbetet där planeras pågå från vecka 38 till och med vecka 47. Varje trappuppgång beräknas ta ca 2 veckor och under dessa två veckor kommer hissen att vara ur funktion, det vill säga man får ta trapporna istället för att åka hiss.Mer information kommer lämnas av vår entreprenör Vinga Hiss innan renoveringen påbörjas. Hela hissrenoveringen kommer utföras under en treårsperiod där ett hus renoveras per år. Så hissarna på Femkampsgatan 1-3 kommer att renoveras i början av 2015 och hissarna på Stavhopparegatan kommer att renoveras i början av 2016.

sommarfotter[1]

Vi önskar alla våra grannar en härlig sommar med mycket sol, bad och varma sommarkvällar!

// Styrelsen

Comments are closed.