Överåsbladet: Januari 2014

NY PORTKOD

Lördagen den 1 februari har vi bytt portkod.

VIKTIG INFORMATION OM BLANDARE

Vi har på senare tid haft problem med varmvattnet och handdukstorkarna i vissa lägenheter. Efter felsökning visade det sig att problemet var att man i angränsande lägenheter hade satt in duschblandare som inte höll måttet. Detta ledde till att det läckte in kallvatten i varmvattenledningarna vilket påverkade värmen i hela uppgången. Det är därför mycket viktigt att man vid renovering av badrum eller kök väljer blandare av god kvalitet. Efter samråd med HSB så rekommenderar vi därför att ni väljer Mora, FM Mattson eller Gustavsberg då blandare från dessa tillverkare vanligtvis inte ger problem. Tänk dessutom på att alla arbeten i kök och badrum måste utföras fackmannamässigt. Om man sätter in en blandare som leder till problem för grannarna så kommer den att behöva bytas ut på egen bekostnad.

VISA HÄNSYN

Tänk på att ditt golv är din grannes tak och att ditt vardagsrum kan angränsa till din grannes sovrum. Det är därför viktigt att inte vara alltför högljudd och att inte låta TV, radio eller stereo stå på för högt.

Detta är särskilt viktigt mellan kl. 22.00 och 07.00, då vi bör iaktta ”största möjliga tystnad”.

Tänk också på att det är lyhört på sina håll, och speciellt i trapphusen, så var lite extra försiktig med att inte bullra eller slå i dörrar där. Om du har planerat en fest är det bra om du informerar dina grannar i förväg. Sätt gärna upp ett meddelande om den planerade festen på anslagstavlan i trapphuset. Då har alla förståelse för varför det kan vara lite högre ljud än vanligt. Tänk också på att om möjligt undvika fester kvällar före vardagar.

MODERNISERING AV HISSARNA

Våra hissar har hängt med i många år nu och detta märks. Vi i styrelsen har därför börjat att titta på en modernisering och upprustning av hissarna. Under våren kommer vi att ta in offerter från ett antal hissleverantörer och arbetet planeras sedan att utföras stegvis där vi börjar med de hissar som är i sämst skick. Mer information kommer att meddelas efter hand.

Winter12-13-3

VI I STYRELSEN ÖNSKAR ER ALLA EN FIN VINTER!

Comments are closed.