Överåsbladet Mars

Fläktar
Vi har fått meddelande från HSB om en fläktmodell som kan vara farlig, det gäller: flaktwoods RDKR (lägenhetsaggregat) och har funnits sedan 2006. Denna modell har ett filterlarm som skall återställas med spänningen på, vilket inte är en lyckad kombination. Vi tror inte att denna modell finns i vår förening, åtminstone inte som föreningen varit med om att installera då senaste kollektiva fläktbytet vara vid stambytet 1989, men om någon har denna hos sig vill vi att ni kontaktar HSB’s felanmälan.

Städdag
Vårens trevliga städdag kommer att gå av stapeln den 21 april kl. 10:00. Välkomna att göra en insats i våra utemiljöer och mingla med grannarna. Ju fler vi blir desto finare kommer vi få det!

Stämman
Snart är det dags för årets stämma. I år blir det den 3 maj kl. 18:30 i BK Lundens klubbstuga vid Ica, så boka in datumet redan nu! En kallelse kommer snart i er brevlåda.

Grejer i gångarna
Det är absolut förbjudet att ha grejer stående i källargångar och vindsgångar. Dels p.g.a. brandrisken men även att det är lätt att snubbla och skada sig på dem, det är trångt som det är.

Upphittade nycklar – rutiner
Det verkar vanligt att upphittade nycklar (ofta i soprumsdörren) hängs upp på anslagstavlorna i trappuppgångarna. Det är lätt hänt att någon besökare plockar
med sig dessa och därför vill vi att ni som hittar nycklar istället sätter upp en lapp om att du hittat nycklarna och var de kan återfås. Vi tror att den som hittar nycklarna ofta bor i samma uppgång som den som tappat bort den, varför vi tror att det blir smidigast om samma person som hittat dem även sköter återlämnandet.

Comments are closed.