Överåsbladet Augusti 2023

Styrelsen hoppas ni alla haft en fin och härlig sommar, trots den uteblivna solen. Här kommer månadens Överåsblad med diverse matnyttig information till er medlemmar.

Byte av teknisk och ekonomisk/administrativ förvaltare
Som ett steg i styrelsens långsiktiga arbete med att se över föreningens driftkostnader för att hålla nere medlemsavgifterna, har nu styrelsen beslutat att byta förvaltare både på den tekniska och den ekonomiska/administrativa. Beslutet grundar sig främst ekonomiskt men även kvalitativt där styrelsen den senaste tiden upplevt vissa brister med nuvarande förvaltare. Den enskilda medlemmen kommer inte påverkas nämnvärt av bytet av förvaltare. Främsta
skillnaderna är att felanmälningar kommer göras på annat ställe, samt att medlemsavgiften betalas in till ett nytt bankgironummer. Observera att bytet av förvaltare inte innebär att föreningen begär utträde ur HSB’s medlemsorganisation. Brf Överås kommer fortsatt vara medlemmar i HSB utan detta är endast ett leverantörsbyte som sker.

Bytet kommer att ske vid årsskiftet 2024-01-01. Styrelsen kommer därför återkomma med mer information när det närmar sig.

Spolning av stammar
Under hösten kommer föreningen påbörja ett underhållsarbete i form av spolning av de stående stammarna. Detta görs för att rensa stammarna från fett och övrig smuts för att på så vis förlänga livslängden på dem. Leverantören kommer i samband med detta behöva åtkomst till respektive lägenhet. Arbetet förväntas pågå under ett par veckor med ett trapphus/dag. Styrelsen återkommer med mer information när det närmar sig.

Påminnelse om åtgärder vid underkänd OVK
Styrelsen vill även passa på att skicka en påminnelse till de lägenheter som fick OVK-besiktningen i våras underkänd. Åtgärderna för att få en godkänd OVK besiktning behöver ske snarast. Om felen ej är åtgärdade i tid till ombesiktningen kan den enskilde medlemmen själv behöva stå för eventuella
kostnader om en andra ombesiktning behöver tillkallas. Senast den 1a september ska åtgärderna vara klara. Om ni har frågor så är ni välkomna att höra av er till styrelsen.

Hoppas ni alla får en fin höst.

//Styrelsen

Comments are closed.