Överåsbladet – Mars 2023 (2)

Portkod
Styrelsen har beslutat att åter igen införa portkod på test och hoppas att det ska fungera för oss. Det har inkommit klagomål på svårigheter med nycklar i våra ytterdörrar som vi behöver se över. Vi ber er att vara restriktiva med att lämna ut koden använd porttelefonen i första hand för att minska spridning av portkoden. Koden står med på det fysiska Överåsbladet som delats ut till alla medlemmar.

Tvättstugeregler
Bostadsföreningens ordningsregler för våra tvättstugor har efter flertal klagomål reviderats och uppdaterats och vi uppmanar alla medlemmarna i föreningen att läsa igenom dessa. Tiden som en medlem bokar i tvättstugan, och om tiden inte har utnyttjats kommer att minskas från två timmar till en timma. Detta innebär att om inte tvättstugan tas i bruk av bokad medlem efter första timman in på bokat tvättid så har andra medlemmar rätt att utnyttja resterande tid av den bokade tiden i tvättstugan. Styrelsen har valt att göra denna åtgärd då tvättstugan står outnyttjad relativt ofta. Styrelsen ser också att fler av medlemmarna vill tvätta i föreningens gemensamma tvättstugor. Detta i sin tur kan ha och göra med det rådande läget med vinterns förhöjda elpris.

Facebookgrupp för grannsamverkan
För alla oss boende i BRF Överås har nu en Facebook-grupp skapats. Gruppen har skapats och administreras av medlemmar i BRF Överås styrelse. Syftet är att lättare kunna ha kontakt och informera varandra. Det är inte en väg för ärenden till styrelsen där gäller fortfarande som tidigare. För att gå med i gruppen, sök efter ”BRF Överås” och ansök om medlemskap.

Vårstäddag
En påminnelse till alla medlemmar att vårens städdag är planerad till lördagen den 22 april kl. 10:00. Trevligt tillfälle att träffa andra föreningsmedlemmar och göra våra fastigheter och omgivningar mer trivsamma samt avslutar vi med trevligt mingelfika. Container kommer att finnas uppställd men tänk på att inget farligt avfall kan slängas i den utan precis som alltid

Varmt välkomna.

OVK-besiktning
Som vi tidigare informerat om så kommer inom kort OVK-besiktning att påbörjas i föreningen. Vi har fått in tider på planerat per trappuppgång. Planerat startdatum är 17/4 varje lägenhet ska meddelas 7–10 dagar innan besök. Vi har bett om lite mer specifika datum då vi behöver se till att vara hemma eller lämna in nyckel till styrelsen om ni inte kan vara hemma vid tillfället. Om ni inte kan vara hemma vid tillfället för OVK i er trappuppgång så kan styrelsen vara behjälplig att samla in nyckel om ni inte löser det på annat sätt så att besiktningen kan genomföras. Hör av er i god tid till styrelsen så att vi kan planera för nyckelhanteringen. Nedan följer planeringen. 

Hälsningar Styrelsen

Comments are closed.