Överåsbladet – januari 2020

Omärkta förråd
I höstas delades det till samtliga hushåll ut lappar att sätta upp på vinds- och källarförråd. Det finns dock fortfarande omärkta förråd där det förvaras föremål. Styrelsen har efterlyst ägarna genom att sätta upp lappar på de aktuella förråden. Om ni vet med er att ni förvarar saker i förråd som ännu inte är märkta med lägenhetsnummer, ber vi er att höra av er till styrelsen snarast. Omärkta förråd kommer att tömmas under städdagen i vår.

Saker i trapphus
Det är på grund av brandrisk inte tillåtet att förvara föremål i trapphus eller i källargångar. Om det fortfarande står föremål i dessa utrymmen i samband med städdagen kommer de därför att forslas bort. Detta gäller även sådant som egna dörrmattor och dylikt.

Felanmälan hiss
För felanmälan av hissar i trapphusen ber vi er att ringa direkt till Vinga Hiss. Telefonnummer står dels i hissarna men även på hissdörren på entréplan. Att ringa till HSB som i sin tur gör en felanmälan till Vinga Hiss innebär en extra kostnad för föreningen. Telefonnumret till Vinga Hiss är 031-776 57 01.

Golvvärme bastu
Vi vill återigen påminna om att stänga av golvvärmen efter användning av bastu- och relaxavdelningen.

Städdag 25/4
Datum för vårens städdag är den 25 april. Mer information om detta kommer att skickas ut längre fram.

Motordrivna köksfläktar
I våra fastigheter har vi s.k. utluftsfläktar på taken som skapar ett undertryck för att dra ut luft ur lägenheterna. Det är därför inte tillåtet att installera motordrivna köksfläktar i lägenheterna eftersom dessa skapar en obalans i systemet, vilket kan medföra att din luft trycks ut hos din granne.

De enda motordrivna fläktar som är tillåtna är s.k. kolfilterfläktar, vilka skickar tillbaka luften i den egna lägenheten efter ett reningssteg, och alltså inte kopplas direkt till husets utluftssystem. Detta är viktigt att tänka på vid köksrenovering och/eller byte av köksfläkt. Felaktiga fläktar kommer att upptäckas vid de regelbundna obligatoriska ventilationskontrollerna, varpå ansvarig medlem blir skyldig att åtgärda felen. Har du funderingar kring vilken sorts fläkt du har i din lägenhet kan du ta kontakt med styrelsen för hjälp att kontrollera detta.

Föreningsbroschyr
Det har tagits fram en informationsbroschyr om föreningen som ska delas ut till nya medlemmar. Varje hushåll får ett exemplar i samband med att detta informationsblad delas ut.

Hälsningar,
Styrelsen

Comments are closed.