Överåsbladet – december 2019

Minskad vattenkonsumtion
Vi ser en positiv trend i form av en minskad vattenförbrukning de senaste åren, vilket självklart är fantastiskt för både vår ekonomi och för miljön!

Digital-TV
Hemsidan är uppdaterad med information rörande det TV-utbud som ingår i månadsavgiften. Grundutbudet består av 17 kanaler, där 8 av dessa även kan tas emot digitalt. För mer information, se hemsidan.

Målningskostnader
På stämman 2019 framfördes ett önskemål om att renoveringen av trapphusen 2018–19 skulle redovisas för medlemmarna. Något beslut fattades inte om detta, men styrelsen välkomnade synpunkten och tog den med sig, så här kommer nu den redovisningen:

Föreningen har 12 st. trapphus. Samtliga har målats om och fått ny energisnål LED-belysning med rörelsesensorer installerad. Därutöver tillkom ett antal olika reparationer som behövde göras innan ytorna målades. I början av projektet gjordes också ändringar i två etapper – vilka både förändrade och förenklade
målningens utformning. Den andra etappen reviderade inte den första, utan innefattade endast ändringar på andra områden. Dessa ändringar ledde även till att den delen av färgen som inte kunde användas till annat byttes ut.

Enligt de ursprungliga kontrakten antogs hela projektet kosta 1 643 750 kr inkl. moms. I slutändan har föreningen betalat totalt 1 698 677 kr inkl. moms.

Slutligen har anslagstavlorna fräschats upp med matchande färg och monterats på en bättre position av några duktiga frivilliga medlemmar.

Ingen avgiftshöjning
Styrelsen har antagit en budget där månadsavgiften förblir oförändrad under det kommande året. Däremot har det nyligen skett ännu en planenlig höjning på 50 kr av månadsavgiften för föreningens parkeringsplatser.

Bastu
Vi vill passa på att understryka vikten av att golvvärmen stängs av efter varje avslutat bastupass, då den annars står och drar mycket energi i onödan.

God jul och gott nytt årönskar
Styrelsen

Comments are closed.