Tag Archives: stämman

Överåsbladet – april 2020

Digitalt TV-utbud
Comhem kommer till hösten att gå över till att sända tv-kanaler helt digitalt och därför kommer de analoga kanalerna, inklusive FM-radio, via tv-uttaget att utgå. Vi vill tipsa om att redan nu ändra till digital-tv för att se kanalerna med bättre kvalitet. Det görs oftast genom att ändra inställningar på tv:n eller med en enkel kanalsökning. Man kan även registrera ett konto på Comhem Play för att se de flesta digitala kanalerna i grundutbudet på sin mobil, surfplatta eller dator.

Information om digital-tv: www.comhem.se/tv/digitalisering
Information om Comhem Play: www.comhem.se/tv/play-grundutbud

Hantering av avfall
Om ni har avfall som inte ska sorteras i våra soprum, såsom farligt avfall och elektronik, hänvisas ni till farligt avfall-samlaren på Ica Supermarket Olskroken, kommunens återvinningscentraler, containern under föreningens städdagar samt farligt avfall-bilen som står på Valåsgatan 40 den 4 juni kl. 18.00–18.45. Dessutom finns möjligheten att beställa hämtning av avfall som inte hör hemma i våra soprum, mer information om detta finns i länken nedan.

Information om farligt avfall-bilen: www.goteborg.se/farligtavfallbilen
Information om tjänsten för avfallshämtning: www.avfallshamtning.se

Försiktighet i trapphusen
Vi vill uppmana alla medlemmar till att ta det varsamt i våra nymålade trapphus. Detta gäller inte minst vid hantering av större föremål som lätt kan orsaka skador på väggar och tak. Under städdagen kommer en del spackling och målning genomföras på ett par ställen där skador uppkommit.

Städdag 25/4
Vi hoppas att så många som möjligt dyker upp men understryker vikten av att hålla avstånd till varandra i dessa tider. En container att slänga saker i kommer att stå uppställd vid Femkampsgatan 2A. Det är också där vi samlas lördagen den 25 april klockan 10.00 för att påbörja vårens städdag. Välkomna!

Årsstämman och det nya coronaviruset
Rekommendationen från HSB Göteborg när det kommer till föreningsstämmor är att dessa bör genomföras i slutet av maj eller början av juni då vi förhoppningsvis har ett stabilare läge. Vår stämma är planerad att genomföras den 27 maj och följer därmed dessa rekommendationer. Om någonting förändras kommer styrelsen meddela medlemmarna detta.

Renhållning tvättstuga
Slutligen vill vi påminna alla om att vi visar varandra hänsyn och respekt genom att hålla ordning efter oss i våra tvättstugor.

Hälsningar,
Styrelsen