Överåsbladet augusti 2015

Portkod
Tisdagen den 1 september kommer vi att byta portkoden på entrédörrarna.
Den nya koden har delats ut till medlemmarna.

Datum för städdag
Höstens städdag kommer infalla lördagen den 10 oktober. Anteckna i era kalendrar redan nu! Mer info kommer.

”Sakbytarhyllorna” avvecklas
De så kallade ”sakbytarhyllorna” i källaren på Femkampsgatan 2B har urartat till något som mer liknar ett skräpsamlingsställe. Vi kommer ta bort detta, och hänvisar till loppmarknader om ni vill skänka avlagda prylar. Lägg alltså inte dit något mer!

Målning av takkupor genomförd
Målericentralen har under vecka 34 gjort klart målning av takkuporna (översta våningen) på samtliga våra hus.

 

Hälsningar

Styrelsen

Lämna ett svar