Tag Archives: Städdag

Överåsbladet – september 2020

Hantering av avfall
Tyvärr har det på senare tid varit dålig ordning av hanteringen av avfall och återvinning i soprummen. Därför måste vi återigen påminna om att hjälpas åt att hålla ordning i soprummen. Om ni har avfall som inte ska sorteras i våra soprum, såsom farligt avfall och elektronik, hänvisas ni till farligt avfall-samlaren på Ica Supermarket Olskroken, kommunens återvinningscentraler, containern under föreningens städdagar. Dessutom finns möjligheten att beställa hämtning av avfall som inte hör hemma i våra soprum.

Uteplatser
Vi är glada över att våra fina uteplatser används! Därför vill vi återigen påminna om att lämna dem lika fina som ni fann dem till nästa sällskap. Ställ tillbaka stolarna och släng soporna i soprummet. Häll vatten på ev överbliven grillkol för att minimera brandrisk och släng i brännbart.

Byggnation av balkonger på första våningen
Styrelsen har undersökt frågan om tillbyggnader av balkonger på första våningen. Nedan är det svar vi fått från stadsbyggnadskontoret.

Jag kan inte se något särskilt skydd för era fastigheter. Däremot är prickad mark runt husen enligt detaljplanen, se bifogad fil. Prickad mark får inte bebyggas. Det blir därför svårt att få bygglov för balkonger på första våningen, då balkongen ses som byggnadsarea om den sticker ut mer än 0,5 meter på en höjd av 0-3 meter från marken till balkongens golv. På högre höjd är det lättare att få igenom balkonger, då de kan sticka ut 1,5 m innan de räknas som byggnadsarea, på 3-5 meters höjd. Över 5 meters höjd finns ingen begränsning i hur mycket de sticker ut, de räknas inte som byggnadsarea ändå.

Höststäddag 10/10
Datum för höstens städdag är den 10 oktober. Vi hoppas att så många som möjligt kan komma. Mer information om detta kommer att skickas ut.

Byte av portkod
Vi kommer att byta portkoden den 30: september. Den nya portkoden kommer som tidigare i ert brevinkast.

Överåsbladet – februari 2019

Överåsbladet februari 2019

Bild

Överåsbladet – december 2018

Överåsbladet december 2018

Julbladet 2018

Överåsbladet – oktober 2018

Bra jobbat!
Sedan införandet av de nya sopkärlen har det märkts av en tydlig förbättring i tvättstugorna. Stora förpackningar till tvätt- och sköljmedel har hamnat någon annanstans (förhoppningsvis sorterats i soprummen). Bra jobbat!

Rensning på städdagen 27 oktober
Vid höstens städdag kommer hobbyrummet, vindar, källarkorridorer, cykelrum och trapphus att rensas på saker som ej ska vara där p.g.a. brandrisk. Saker som dörrmattor i trapphus, möbler ståendes i korridorerna på vindarna, etc. kommer att tas omhand. Om ägaren till sakerna kan identifieras kommer denne att debiteras.

Soprummen
När saker slängs i soprummen som ej hör hemma där faktureras föreningen med en extrakostnad. Då detta tyvärr sker allt mer frekvent innebär detta en växande kostnad för föreningen, pengar som hade kunnat användas till något roligare. Vänligen tänk på att det du gör påverkar föreningen och kontrollera vad som får och inte får slängas i soprummen.

Hobbyrum ockuperat under målning trapphus
Det är planerat att ske en ommålning av våra trapphus med start under höst/vinter. Under perioden för målningsarbetet kommer hobbyrummet vara ockuperat för målarna. Hoppas alla har överseende med detta. Mer info om specifika datum kommer.
Höstlöv

 

 

 

Vänliga hälsningar,
Styrelsen

Överåsbladet – augusti 2018

Städdags!
Lördag den 27 oktober är det dags för höstens städdag. Vi träffas kl. 10 utanför Femkampsgatan 2. Det är bra om så många som möjligt dyker upp för att göra våra gemensamma utrymmen rena och fina. Ju fler som är med desto snabbare är vi klara! En sopcontainer kommer finnas på plats under helgen. Enligt tradition bjuder föreningen även på fika och korv

Glädjande nyheter
F.o.m. den 13 augusti är grillförbudet i länet upphävt, men tänk på att släcka ordentligt efter er vid grillning.

Brandmyndigheten har skärpt sina lagar vad gäller brandansvaret i den offentliga miljön samt i våra fastigheter och lägenheter. Detta innebär att varje lägenhetsinnehavare/ägare har ett egenansvar för sin lägenhet och en skyldighet att se över sitt brandskydd. Det skall finnas brandvarnare och brandfilt i varje lägenhet. Detta kan också kompletteras med brandsläckare.

Observera att skyltar är uppsatta vid utrymningsvägar i våra fastigheter.
Tänk på att inte blockera dessa utrymmen eller att ha brandfarligt material
i offentliga utrymmen!

Överåsbladet per mail
Överåsbladet kommer fortsätta läggas i brevinkastet och sättas upp i trapphuset samt (om man har anmält intresse genom förra bladet) skickas ut per e-post.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen

Överåsbladet – september 2017

Dags för städdag!
Höstens städdag infaller lördagen den 28 oktober.
Klockan 10 samlas vi utanför Femkampsgatan 2. Som vanligt behöver vi många händer och ert engagemang någon/några timmar för att göra fint på våra gemensamma utrymmen ute och inne!

I vanlig ordning bjuder också föreningen på fika och korv, och sopcontainer kommer finnas på plats under helgen.

Trapphusen inte ok att förvara prylar
Våra trapphus är utrymningsvägar om det skulle börja brinna. Det är därför inte tillåtet att använda dem som förvaringsplats för prylar. Inte heller dörrmattor ska befinna sig utanför lägenhetsdörrarna. Dels kan de, om de börjar brinna, rökfylla trapphuset, dels kan de hindra utrymning och försvåra för brandförsvarets räddningsinsats med personal och utrustning. Trapphus, vindsutrymmen och källargångar ska alltså hållas fria. Ni som vet med er att ni har grejer i dessa utrymmen måste ta bort dem.  

Märkning av cyklar
Det är åter trångt i våra cykelrum. Vi tror att en hel del cyklar inte längre används eller ens ägs av någon i föreningen och därför är det dags för en rensning. Vi kommer märka alla cyklar med band, och du som använder cykeln plockar bort bandet. Vid städdagen planerar vi att flytta de cyklar som fortfarande har märkningen kvar, och placera dem i föreningens hobbyrum så står de inte i cykelrummen och tar upp angeläget utrymme.  

Påminnelse om ansvar vid andrahandsuthyrning
Du som bostadsrättsinnehavare har fortfarande fullt ansvar för din bostad om du hyr ut i andra hand. Det innebär att du ska se till att din hyresgäst har kännedom om praktiska aspekter som hur sophanteringen går till (exempelvis är det inte ok att vid utflyttning dumpa stora säckar med kasserad mat i våra soprum, vilket har förekommit), att trivselregler följs mm. Hyresgästen behöver också veta att vi ibland behöver samla in nycklar för t ex tillträde vid besiktningar eller andra åtgärder.

Vi påminner också om att det inte är tillåtet att hyra ut sin bostadsrätt via agenturer som t ex Airbnb. 

Vänliga hälsningar
Styrelsen 

Bra jobbat på städdagen!

TACK FÖR DIN HJÄLP PÅ STÄDDAGEN!!

Lördag den 19e oktober hade vi städdag. Det var en härlig gemensam insats och otroligt bra uppslutning! Vi målade gemensamma ytor, bar in möbler, fällde träd, flyttade buskar, krattade löv, städade soprum, och ordnade med stenar. Vi från styrelsen vill tacka er alla för en riktigt bra insats och härlig stämning! Vi vet ju alla att det finns roligare saker att göra, men med lite fika och en härlig inställning fick vi mycket gjort tillsammans! Det är alltid lika roligt att se att så många kommer och är intresserade av att våra omgivningar blir fina.

Nedan är ett par bilder från dagen:

 

2013-10-19 10.27.14 2013-10-19 12.42.15 2013-10-19 12.42.18 2013-10-19 11.48.14 2013-10-19 11.16.24 2013-10-19 10.33.50 2013-10-19 10.25.45 2013-10-19 10.25.22 2013-10-19 10.24.39 2013-10-19 10.23.032013-10-19 13.24.24

Städdag

Nu är det snart dags för höstens städdag igen. Lägg till 22 oktober kl 10.00 i kalendern ifall ni inte gjort det ännu. Vi samlas nere vid vändplatsen på Femkampsgatan.

Överåsbladet oktober 2011

Städdagen
Nu är det återigen dags för höstens städdag! Som vanligt är det ett trevligt sätt att umgås och lära känna grannar samtidigt som vi gör fint i våra omgivningar. Som vanligt avslutar vi med lite korvgrillning om vädret tillåter. Container kommer som vanligt att finnas på plats från fredag eftermiddag den 21 oktober, i den kan ni slänga allt utom tryckimpregnerat trä och annat miljöfarligt avfall. Välkomna 22 oktober kl. 10:00

Fönster
Tätningslisterna i fönstren är lägenhetsinnehavarnas ansvar, så kolla gärna ifall de behöver bytas så slipper ni onödigt drag och kanske till och med regnvatten som hittar in. Om fönstrens handtag är svåra att dra ner kanske det beror på att de behöver smörjas.

Ny hemsida
Vi håller på att göra om hemsidan, den hittar ni på den gamla adressen: www.brfoveras.se Än så länge är det inte så stora förändringar men har ni några förslag får ni gärna kontakta Sebastian. Där kommer ni att hitta gamla och senaste Överåsbladet till exempel.

Medlemspärm
Det kanske finns medlemmar i föreningen som saknar medlemspärmen? Den ska egentligen följa med lägenheten vid ett köp, men det är lätt att det glöms bort. Saknar du den, kontakta i så fall någon i styrelsen så får du en ny.

Gör din röst hörd
Nu när element- och fasadarbetena nästan är klara vill vi gärna höra hur Du upplevt arbetena. Dessa synpunkter kan vara användbara inför kommande arbeten som ska göras. Alla åsikter är uppskattade, positiva som negativa, lägg dem i styrelsens brevlåda på Femkampsgatan 2B eller maila på styrelsen@brfoveras.se. TACK!