Tag Archives: Överåsbladet

Överåsbladet – september 2020

Hantering av avfall
Tyvärr har det på senare tid varit dålig ordning av hanteringen av avfall och återvinning i soprummen. Därför måste vi återigen påminna om att hjälpas åt att hålla ordning i soprummen. Om ni har avfall som inte ska sorteras i våra soprum, såsom farligt avfall och elektronik, hänvisas ni till farligt avfall-samlaren på Ica Supermarket Olskroken, kommunens återvinningscentraler, containern under föreningens städdagar. Dessutom finns möjligheten att beställa hämtning av avfall som inte hör hemma i våra soprum.

Uteplatser
Vi är glada över att våra fina uteplatser används! Därför vill vi återigen påminna om att lämna dem lika fina som ni fann dem till nästa sällskap. Ställ tillbaka stolarna och släng soporna i soprummet. Häll vatten på ev överbliven grillkol för att minimera brandrisk och släng i brännbart.

Byggnation av balkonger på första våningen
Styrelsen har undersökt frågan om tillbyggnader av balkonger på första våningen. Nedan är det svar vi fått från stadsbyggnadskontoret.

Jag kan inte se något särskilt skydd för era fastigheter. Däremot är prickad mark runt husen enligt detaljplanen, se bifogad fil. Prickad mark får inte bebyggas. Det blir därför svårt att få bygglov för balkonger på första våningen, då balkongen ses som byggnadsarea om den sticker ut mer än 0,5 meter på en höjd av 0-3 meter från marken till balkongens golv. På högre höjd är det lättare att få igenom balkonger, då de kan sticka ut 1,5 m innan de räknas som byggnadsarea, på 3-5 meters höjd. Över 5 meters höjd finns ingen begränsning i hur mycket de sticker ut, de räknas inte som byggnadsarea ändå.

Höststäddag 10/10
Datum för höstens städdag är den 10 oktober. Vi hoppas att så många som möjligt kan komma. Mer information om detta kommer att skickas ut.

Byte av portkod
Vi kommer att byta portkoden den 30: september. Den nya portkoden kommer som tidigare i ert brevinkast.

Överåsbladet – augusti 2018

Städdags!
Lördag den 27 oktober är det dags för höstens städdag. Vi träffas kl. 10 utanför Femkampsgatan 2. Det är bra om så många som möjligt dyker upp för att göra våra gemensamma utrymmen rena och fina. Ju fler som är med desto snabbare är vi klara! En sopcontainer kommer finnas på plats under helgen. Enligt tradition bjuder föreningen även på fika och korv

Glädjande nyheter
F.o.m. den 13 augusti är grillförbudet i länet upphävt, men tänk på att släcka ordentligt efter er vid grillning.

Brandmyndigheten har skärpt sina lagar vad gäller brandansvaret i den offentliga miljön samt i våra fastigheter och lägenheter. Detta innebär att varje lägenhetsinnehavare/ägare har ett egenansvar för sin lägenhet och en skyldighet att se över sitt brandskydd. Det skall finnas brandvarnare och brandfilt i varje lägenhet. Detta kan också kompletteras med brandsläckare.

Observera att skyltar är uppsatta vid utrymningsvägar i våra fastigheter.
Tänk på att inte blockera dessa utrymmen eller att ha brandfarligt material
i offentliga utrymmen!

Överåsbladet per mail
Överåsbladet kommer fortsätta läggas i brevinkastet och sättas upp i trapphuset samt (om man har anmält intresse genom förra bladet) skickas ut per e-post.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen

Överåsbladet – sommar 2018

Nya medlemmar i styrelsen
På föreningsstämman i maj valdes tre nya medlemmar till styrelsen:
– Ulla Gustafsson, Femkampsgatan 3B – ledamot på 2 år
– Leif Rasmussen Stavhopparegatan 5B – ledamot på 2 år
– Patrik Larsson Stavhopparegatan 5A – suppleant på 2 år

Ny lapp med bilder och kontaktuppgifter m.m. kommer sättas upp inom kort.

Överåsbladet per mejl
Nu kommer det bli möjligt att få Överåsbladet via e-post! Om ni är intresserade av detta finns två alternativ:

  • Alt. 1:
    Skriv ner den mailadress ni önskar få Överåsbladet till på talongen som kom med Överåsbladet i din brevlåda, klipp ut och lämna i brevinkastet till styrelserummet (på Stavhopparegatan 5c).
  • Alt. 2:
    Skicka ett mejl till arkiv.epost.brfoveras@hotmail.com där ni har skrivit ”Överåsblad” i raden ämne/subject.

Ställ ej upp entrédörrar
Visst är det härligt med varma tider, men ibland kan det bli för varmt, speciellt i trappuppgångarna. Tänk dock på att inte ställa upp entrédörrarna, då detta ökar risken för att djur och obehöriga personer tar sig in. Detta gäller även övriga dörrar till allmänna utrymmen. För att få samma effekt kan man istället exempelvis använda de fönster som finns i trapphusen.

Glad sommar önskar styrelsen!

Överåsbladet – mars 2018

Målning trapphus hösten 2018
Vi planerar måla om våra trapphus med start under hösten 2018. Det är under denna period bra om man kan undvika egna större renoveringar av sin lägenhet eller eventuell flytt då detta ofta innebär mer spring i trapphusen.

Arbetet planeras att ske i etapper där man kommer fokusera på några trappuppgångar i taget. Det är beräknat att ta två-fyra veckor per omgång. Vi återkommer med datum och mer information när det närmar sig.  

Reparation av entréer på Femkampsg 1-3, 2a och Stavhoppareg 5A-B kommer göras före ommålningen startar.

Byte av takfläktar
Fyra takfläktar ska bytas (Stavhoppareg och Femkampsg 2-6). Arbetet har blivit försenat p g a kylan, men kommer utföras så fort vädret tillåter.  

Åtgärder efter Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK)
De medlemmar som fått anmärkning i OVK kommer kontaktas av Canmera VVS för bokning av åtgärdsarbete. Eventuella frågor kan ställas till kontaktperson Kent Bäckström på 0706-255674 

Förhindra råttor
Med mycket byggen på gång i Göteborg har fler råttor än normalt kommit upp till oss i Lunden. Tänk på att undvika att t ex lägga ut mat till fåglar, då man med detta även riskerar att råttor lockas hit.

Stor sopsäck borttagen i tvättstugorna
De stora sopbehållarna i tvättstugorna kommer tas bort och ersättas med små papperskorgar, eftersom var och en ska källsortera tomma förpackningar. Allt som ska slängas i tvättstugan är alltså mindre saker såsom skräp och ludd från torktumlare.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Överåsbladet – november 2017

Avgiftshöjning
Inom närmaste åren kommer brf Överås behöva göra en del större underhållsarbeten. Under 2018 ska vi renovera trapphusen, och byte av tak står på tur om några år. Ekonomin i vår förening är god, men från och med januari 2018 höjer vi avgifterna med 2%, vilket också följer nuvarande indexhöjning. Samtidigt höjs även avgift för parkeringsplats med 50 kr/månad.  

Cyklar som tagits bort på städdagen
Ett antal cyklar flyttades bort från cykelrummen under höstens städdag. De kommer förbli hos oss under ett halvår, är det någon som saknar en cykel som inte skulle flyttats – kontakta styrelsen!  

Vänliga hälsningar
Styrelsen

Överåsbladet – september 2017

Dags för städdag!
Höstens städdag infaller lördagen den 28 oktober.
Klockan 10 samlas vi utanför Femkampsgatan 2. Som vanligt behöver vi många händer och ert engagemang någon/några timmar för att göra fint på våra gemensamma utrymmen ute och inne!

I vanlig ordning bjuder också föreningen på fika och korv, och sopcontainer kommer finnas på plats under helgen.

Trapphusen inte ok att förvara prylar
Våra trapphus är utrymningsvägar om det skulle börja brinna. Det är därför inte tillåtet att använda dem som förvaringsplats för prylar. Inte heller dörrmattor ska befinna sig utanför lägenhetsdörrarna. Dels kan de, om de börjar brinna, rökfylla trapphuset, dels kan de hindra utrymning och försvåra för brandförsvarets räddningsinsats med personal och utrustning. Trapphus, vindsutrymmen och källargångar ska alltså hållas fria. Ni som vet med er att ni har grejer i dessa utrymmen måste ta bort dem.  

Märkning av cyklar
Det är åter trångt i våra cykelrum. Vi tror att en hel del cyklar inte längre används eller ens ägs av någon i föreningen och därför är det dags för en rensning. Vi kommer märka alla cyklar med band, och du som använder cykeln plockar bort bandet. Vid städdagen planerar vi att flytta de cyklar som fortfarande har märkningen kvar, och placera dem i föreningens hobbyrum så står de inte i cykelrummen och tar upp angeläget utrymme.  

Påminnelse om ansvar vid andrahandsuthyrning
Du som bostadsrättsinnehavare har fortfarande fullt ansvar för din bostad om du hyr ut i andra hand. Det innebär att du ska se till att din hyresgäst har kännedom om praktiska aspekter som hur sophanteringen går till (exempelvis är det inte ok att vid utflyttning dumpa stora säckar med kasserad mat i våra soprum, vilket har förekommit), att trivselregler följs mm. Hyresgästen behöver också veta att vi ibland behöver samla in nycklar för t ex tillträde vid besiktningar eller andra åtgärder.

Vi påminner också om att det inte är tillåtet att hyra ut sin bostadsrätt via agenturer som t ex Airbnb. 

Vänliga hälsningar
Styrelsen 

Överåsbladet – juni 2017

  • Nu är det sommar och vi hoppas på fint uteväder och att alla som vill ska kunna njuta av våra gemensamma ytor runt husen. Tänk på att visa hänsyn mot dina grannar (se trivselregler på hemsidan) och plocka bort efter dig när du grillat eller liknande!

 

  • Vi har gemensamma blomlådor vid Stavhopparegatan och på staketet vid grillplatsen på Femkampsgatan. Vid soligt väder kan de behöva vatten ofta – toppen om alla kan hålla detta i åtanke och vattna om du ser att de hänger! Vattenkannor finns i hobbyrummet och nyckel till utekranarna hänger på två av kranarna (baksidan Stavhoppareg. och vid Femkamp 4).

 

Glad sommar önskar styrelsen!

Överåsbladet: Januari 2014

NY PORTKOD

Lördagen den 1 februari har vi bytt portkod.

VIKTIG INFORMATION OM BLANDARE

Vi har på senare tid haft problem med varmvattnet och handdukstorkarna i vissa lägenheter. Efter felsökning visade det sig att problemet var att man i angränsande lägenheter hade satt in duschblandare som inte höll måttet. Detta ledde till att det läckte in kallvatten i varmvattenledningarna vilket påverkade värmen i hela uppgången. Det är därför mycket viktigt att man vid renovering av badrum eller kök väljer blandare av god kvalitet. Efter samråd med HSB så rekommenderar vi därför att ni väljer Mora, FM Mattson eller Gustavsberg då blandare från dessa tillverkare vanligtvis inte ger problem. Tänk dessutom på att alla arbeten i kök och badrum måste utföras fackmannamässigt. Om man sätter in en blandare som leder till problem för grannarna så kommer den att behöva bytas ut på egen bekostnad.

VISA HÄNSYN

Tänk på att ditt golv är din grannes tak och att ditt vardagsrum kan angränsa till din grannes sovrum. Det är därför viktigt att inte vara alltför högljudd och att inte låta TV, radio eller stereo stå på för högt.

Detta är särskilt viktigt mellan kl. 22.00 och 07.00, då vi bör iaktta ”största möjliga tystnad”.

Tänk också på att det är lyhört på sina håll, och speciellt i trapphusen, så var lite extra försiktig med att inte bullra eller slå i dörrar där. Om du har planerat en fest är det bra om du informerar dina grannar i förväg. Sätt gärna upp ett meddelande om den planerade festen på anslagstavlan i trapphuset. Då har alla förståelse för varför det kan vara lite högre ljud än vanligt. Tänk också på att om möjligt undvika fester kvällar före vardagar.

MODERNISERING AV HISSARNA

Våra hissar har hängt med i många år nu och detta märks. Vi i styrelsen har därför börjat att titta på en modernisering och upprustning av hissarna. Under våren kommer vi att ta in offerter från ett antal hissleverantörer och arbetet planeras sedan att utföras stegvis där vi börjar med de hissar som är i sämst skick. Mer information kommer att meddelas efter hand.

Winter12-13-3

VI I STYRELSEN ÖNSKAR ER ALLA EN FIN VINTER!