Överåsbladet – oktober 2018

Bra jobbat!
Sedan införandet av de nya sopkärlen har det märkts av en tydlig förbättring i tvättstugorna. Stora förpackningar till tvätt- och sköljmedel har hamnat någon annanstans (förhoppningsvis sorterats i soprummen). Bra jobbat!

Rensning på städdagen 27 oktober
Vid höstens städdag kommer hobbyrummet, vindar, källarkorridorer, cykelrum och trapphus att rensas på saker som ej ska vara där p.g.a. brandrisk. Saker som dörrmattor i trapphus, möbler ståendes i korridorerna på vindarna, etc. kommer att tas omhand. Om ägaren till sakerna kan identifieras kommer denne att debiteras.

Soprummen
När saker slängs i soprummen som ej hör hemma där faktureras föreningen med en extrakostnad. Då detta tyvärr sker allt mer frekvent innebär detta en växande kostnad för föreningen, pengar som hade kunnat användas till något roligare. Vänligen tänk på att det du gör påverkar föreningen och kontrollera vad som får och inte får slängas i soprummen.

Hobbyrum ockuperat under målning trapphus
Det är planerat att ske en ommålning av våra trapphus med start under höst/vinter. Under perioden för målningsarbetet kommer hobbyrummet vara ockuperat för målarna. Hoppas alla har överseende med detta. Mer info om specifika datum kommer.
Höstlöv

 

 

 

Vänliga hälsningar,
Styrelsen

Överåsbladet – augusti 2018

Städdags!
Lördag den 27 oktober är det dags för höstens städdag. Vi träffas kl. 10 utanför Femkampsgatan 2. Det är bra om så många som möjligt dyker upp för att göra våra gemensamma utrymmen rena och fina. Ju fler som är med desto snabbare är vi klara! En sopcontainer kommer finnas på plats under helgen. Enligt tradition bjuder föreningen även på fika och korv

Glädjande nyheter
F.o.m. den 13 augusti är grillförbudet i länet upphävt, men tänk på att släcka ordentligt efter er vid grillning.

Brandmyndigheten har skärpt sina lagar vad gäller brandansvaret i den offentliga miljön samt i våra fastigheter och lägenheter. Detta innebär att varje lägenhetsinnehavare/ägare har ett egenansvar för sin lägenhet och en skyldighet att se över sitt brandskydd. Det skall finnas brandvarnare och brandfilt i varje lägenhet. Detta kan också kompletteras med brandsläckare.

Observera att skyltar är uppsatta vid utrymningsvägar i våra fastigheter.
Tänk på att inte blockera dessa utrymmen eller att ha brandfarligt material
i offentliga utrymmen!

Överåsbladet per mail
Överåsbladet kommer fortsätta läggas i brevinkastet och sättas upp i trapphuset samt (om man har anmält intresse genom förra bladet) skickas ut per e-post.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen

Överåsbladet – sommar 2018

Nya medlemmar i styrelsen
På föreningsstämman i maj valdes tre nya medlemmar till styrelsen:
– Ulla Gustafsson, Femkampsgatan 3B – ledamot på 2 år
– Leif Rasmussen Stavhopparegatan 5B – ledamot på 2 år
– Patrik Larsson Stavhopparegatan 5A – suppleant på 2 år

Ny lapp med bilder och kontaktuppgifter m.m. kommer sättas upp inom kort.

Överåsbladet per mejl
Nu kommer det bli möjligt att få Överåsbladet via e-post! Om ni är intresserade av detta finns två alternativ:

  • Alt. 1:
    Skriv ner den mailadress ni önskar få Överåsbladet till på talongen som kom med Överåsbladet i din brevlåda, klipp ut och lämna i brevinkastet till styrelserummet (på Stavhopparegatan 5c).
  • Alt. 2:
    Skicka ett mejl till arkiv.epost.brfoveras@hotmail.com där ni har skrivit ”Överåsblad” i raden ämne/subject.

Ställ ej upp entrédörrar
Visst är det härligt med varma tider, men ibland kan det bli för varmt, speciellt i trappuppgångarna. Tänk dock på att inte ställa upp entrédörrarna, då detta ökar risken för att djur och obehöriga personer tar sig in. Detta gäller även övriga dörrar till allmänna utrymmen. För att få samma effekt kan man istället exempelvis använda de fönster som finns i trapphusen.

Glad sommar önskar styrelsen!

Överåsbladet – mars 2018

Målning trapphus hösten 2018
Vi planerar måla om våra trapphus med start under hösten 2018. Det är under denna period bra om man kan undvika egna större renoveringar av sin lägenhet eller eventuell flytt då detta ofta innebär mer spring i trapphusen.

Arbetet planeras att ske i etapper där man kommer fokusera på några trappuppgångar i taget. Det är beräknat att ta två-fyra veckor per omgång. Vi återkommer med datum och mer information när det närmar sig.  

Reparation av entréer på Femkampsg 1-3, 2a och Stavhoppareg 5A-B kommer göras före ommålningen startar.

Byte av takfläktar
Fyra takfläktar ska bytas (Stavhoppareg och Femkampsg 2-6). Arbetet har blivit försenat p g a kylan, men kommer utföras så fort vädret tillåter.  

Åtgärder efter Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK)
De medlemmar som fått anmärkning i OVK kommer kontaktas av Canmera VVS för bokning av åtgärdsarbete. Eventuella frågor kan ställas till kontaktperson Kent Bäckström på 0706-255674 

Förhindra råttor
Med mycket byggen på gång i Göteborg har fler råttor än normalt kommit upp till oss i Lunden. Tänk på att undvika att t ex lägga ut mat till fåglar, då man med detta även riskerar att råttor lockas hit.

Stor sopsäck borttagen i tvättstugorna
De stora sopbehållarna i tvättstugorna kommer tas bort och ersättas med små papperskorgar, eftersom var och en ska källsortera tomma förpackningar. Allt som ska slängas i tvättstugan är alltså mindre saker såsom skräp och ludd från torktumlare.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Överåsbladet – november 2017

Avgiftshöjning
Inom närmaste åren kommer brf Överås behöva göra en del större underhållsarbeten. Under 2018 ska vi renovera trapphusen, och byte av tak står på tur om några år. Ekonomin i vår förening är god, men från och med januari 2018 höjer vi avgifterna med 2%, vilket också följer nuvarande indexhöjning. Samtidigt höjs även avgift för parkeringsplats med 50 kr/månad.  

Cyklar som tagits bort på städdagen
Ett antal cyklar flyttades bort från cykelrummen under höstens städdag. De kommer förbli hos oss under ett halvår, är det någon som saknar en cykel som inte skulle flyttats – kontakta styrelsen!  

Vänliga hälsningar
Styrelsen

Överåsbladet – september 2017

Dags för städdag!
Höstens städdag infaller lördagen den 28 oktober.
Klockan 10 samlas vi utanför Femkampsgatan 2. Som vanligt behöver vi många händer och ert engagemang någon/några timmar för att göra fint på våra gemensamma utrymmen ute och inne!

I vanlig ordning bjuder också föreningen på fika och korv, och sopcontainer kommer finnas på plats under helgen.

Trapphusen inte ok att förvara prylar
Våra trapphus är utrymningsvägar om det skulle börja brinna. Det är därför inte tillåtet att använda dem som förvaringsplats för prylar. Inte heller dörrmattor ska befinna sig utanför lägenhetsdörrarna. Dels kan de, om de börjar brinna, rökfylla trapphuset, dels kan de hindra utrymning och försvåra för brandförsvarets räddningsinsats med personal och utrustning. Trapphus, vindsutrymmen och källargångar ska alltså hållas fria. Ni som vet med er att ni har grejer i dessa utrymmen måste ta bort dem.  

Märkning av cyklar
Det är åter trångt i våra cykelrum. Vi tror att en hel del cyklar inte längre används eller ens ägs av någon i föreningen och därför är det dags för en rensning. Vi kommer märka alla cyklar med band, och du som använder cykeln plockar bort bandet. Vid städdagen planerar vi att flytta de cyklar som fortfarande har märkningen kvar, och placera dem i föreningens hobbyrum så står de inte i cykelrummen och tar upp angeläget utrymme.  

Påminnelse om ansvar vid andrahandsuthyrning
Du som bostadsrättsinnehavare har fortfarande fullt ansvar för din bostad om du hyr ut i andra hand. Det innebär att du ska se till att din hyresgäst har kännedom om praktiska aspekter som hur sophanteringen går till (exempelvis är det inte ok att vid utflyttning dumpa stora säckar med kasserad mat i våra soprum, vilket har förekommit), att trivselregler följs mm. Hyresgästen behöver också veta att vi ibland behöver samla in nycklar för t ex tillträde vid besiktningar eller andra åtgärder.

Vi påminner också om att det inte är tillåtet att hyra ut sin bostadsrätt via agenturer som t ex Airbnb. 

Vänliga hälsningar
Styrelsen 

NYCKELKNIPPA UPPHITTAD!

En nyckelknippa har upphittats på trottoaren utanför Femkampsgatan 6 A.
Är den din eller vet du vems det är? Kontakta Karin Andersson
på Femkampsgatan 3 A eller telefon 073-086 42 49
och beskriv knippan utförligt.

Överåsbladet – juni 2017

  • Nu är det sommar och vi hoppas på fint uteväder och att alla som vill ska kunna njuta av våra gemensamma ytor runt husen. Tänk på att visa hänsyn mot dina grannar (se trivselregler på hemsidan) och plocka bort efter dig när du grillat eller liknande!

 

  • Vi har gemensamma blomlådor vid Stavhopparegatan och på staketet vid grillplatsen på Femkampsgatan. Vid soligt väder kan de behöva vatten ofta – toppen om alla kan hålla detta i åtanke och vattna om du ser att de hänger! Vattenkannor finns i hobbyrummet och nyckel till utekranarna hänger på två av kranarna (baksidan Stavhoppareg. och vid Femkamp 4).

 

Glad sommar önskar styrelsen!

Överåsbladet – april 2017

ÖVERÅSBLADET – April 2017
<br>
<br>
Dags för städdag!
Vårens städdag infaller denna gång en söndag:
söndagen den 23 april kl 10 samlas vi utanför Femkampsgatan 2. Häng med en kort eller lång stund och hjälp till att få
fram trädgårdsmöbler, piffa upp grillarna och annat vårpyssel!
<br>
Bastun
Eftersom det elektroniska bokningssystemet för bastun fungerat dåligt trots upprepade insatser har vi nu ändrat till ett manuellt bokningssystem i form av en gammal hederlig papperskalender. Även låset är bytt och alla medlemmars nyckel
fungerar nu också till dörren. Ni som tidigare kvitterat ut nyckeltagg
till bastun, kontakta styrelsen så återfår ni er deposition.
<br>
Styrelsemedlemmar sökes!
En av styrelsens medlemmar har flyttat och ytterligare en är på väg att flytta, därmed finns behov av två nya suppleanter till Brf Överås Styrelse. Ingen tidigare erfarenhet krävs, du behöver bara ha sunt förnuft, glatt humör och vilja att engagera dig i vårt
boende! Är du intresserad ska du höra av dig till vår valberedning Ann Wahlström tel:
0707-241786 eller Bengt-Arne Hylinger 0739-762454
<br>
Elektriskt skrot
Vi har ingen behållare för elektronikskrot i våra
återvinningsrum eftersom det tyvärr inte finns utrymme rent fysiskt att få plats med den sortens behållare. Så lägg INTE sådant i våra soprum! Däremot går det att lämna mindre elektronikskrot hos Ica Olskroken.
<br>
Påfågel
Alla har nog märkt att vi senaste veckorna har ett nytt ”husdjur” i form av en påfågelhöna som slagit sig ner hos oss. Ägaren är kontaktad och det har gjorts försök att hämta hem henne, men hon har hittills inte låtit sig fångas. Det finns inget vi här kan göra i nuläget, och eftersom hon är pigg och frisk och verkar trivas får vi njuta av hennes sällskap så länge. Vad gäller mat så är det förstås inte någon av oss som är
experter på påfågelutfodring, men frön, müsli och Frolic äter hon gärna har vi märkt…
(såhär står att läsa på en påfågeluppfödares sida: sabelpoot.se”äter glatt hela korn, krossad korn, havre, kaninpellets, hundmat, solrosfrön, frön, frukt, grönsaker, russin, jordnötter, gräs, myror, flugor och andra småkryp och mycket annat”)
<br>
Vänliga hälsningar
Styrelsen

Överåsbladet – februari 2017

ÖVERÅSBLADET – februari 2017
<br>
<br>
Lediga förråd
Två av de nybyggda förråden i källaren på Stavhopparegatan 5c är tillgängliga för uthyrning. Kontakta styrelsen vid intresse
styrelsen@brfoveras.se
<br>
Bastun
Några har kanske redan märkt att det elektroniska bokningssystemet för bastun inte längre fungerar. Vi kommer ändra till ett manuellt system för bokning. Tills detta är ordnat, kontakta styrelsen om du vill använda bastun! Mer information kommer.
<br>
Hissar
Vi vill uppmana er att ta det försiktigt om ni transporterar större föremål i hissarna (vid flytt etc). Det är exempelvis mycket oklokt att fylla hissen med grejer och skicka upp/ner den utan att själv
åka med. Saker kan trilla och stoppa hissen!
<br>
Dränering och OVK
Dräneringen vid Femkampsgatan 4-6 är klar, och den obligatoriska
ventilationskontrollen genomförd. Resultat från OVKn kommer meddelas inom kort.
<br>
Datum för årsstämma
Vårens årsstämma i brf Överås är planerad till 16 maj 2017.
<br>
Vänliga hälsningar
Styrelsen