Parkering

Det finns 31 st. parkeringsplatser som föreningen hyr ut till sina medlemmar.
För att anmäla intresse om att hyra en sådan parkeringsplats, eller ställa frågor relaterade till dessa, kontakta vår vicevärd på tfn: 010-442 22 15.

Månadsvgiften för parkeringsplatserna är 550 kr/plats f.o.m. år 2020,
och beräknas höjas med 50 kr varje år under de närmsta åren för att matcha prisnivån på gatuparkeringen i området. (2019 var vår avgift 500, 2018 var den 450, och innan dess 400 – medan kommunens boendeparkering i området har kostat närmare 600 kr/mån, vilket förstås inte är rimligt med tanke på hur fördelaktig vår parkering är i jämförelse).

Ett antal av platserna har låsförsedda uttag för motorvärmare. Vid nyttjande av dessa tillkommer 50 kr/mån på parkeringshyran.

Kontrollerar våra parkeringsplatser och bötfäller eventuella överträdelser eller felparkeringar gör Controlla.

Obs. att uppsägningstiden på våra parkeringsplatser är en månad från senast inbetalda avgift (fakturans förfallodatum). Detta är inget som vi har beslutat, utan beror helt enkelt på att parkeringsavgiften betalas i förskott tillsammans med lägenhetsavgiften, en månad i taget.

Övrig parkering
Längs våra gator Femkampsgatan och Stavhopparegatan är det fri parkering
på de ställen där skyltarna inte säger något annat.

Obs. att det råder städning av gatorna under perioden 1/9–30/4,
onsdagar jämna veckor kl. 09:00–12:00.
Parkering under denna tid kan medföra böter.

För dessa platser ansvarar Göteborgs kommun (Trafikkontoret) och bör alltså kontaktas vid eventuella överträdelser, fel på skyltning eller linjer m.m.