Parkering

Det finns 31 st. parkeringsplatser som föreningen hyr ut till sina medlemmar.
För att anmäla intresse om att hyra en sådan parkeringsplats, eller ställa frågor relaterade till dessa, kontakta vår vicevärd på tfn: 010-442 22 90.

Ett antal av platserna har låsförsedda uttag för motorvärmare. Vid nyttjande av dessa tillkommer 50 kr/mån på parkeringshyran.

Månadsvgiften för parkeringsplatserna är 500 kr/plats f.o.m. år 2019,
och beräknas höjas med 50 kr varje år under de närmsta åren för att matcha prisnivån på gatuparkeringen i området.

Kontrollerar våra parkeringsplatser och bötfäller eventuella överträdelser eller felparkeringar gör Controlla.

Övrig parkering
Längs våra gator Femkampsgatan och Stavhopparegatan är det fri parkering
på de ställen där skyltarna inte säger något annat.

Obs. att det råder städning av gatorna under perioden 1/9–30/4,
onsdagar jämna veckor kl. 09:00–12:00.
Parkering under denna tid kan medföra böter.

För dessa platser ansvarar Göteborgs kommun (Trafikkontoret) och bör alltså kontaktas vid eventuella överträdelser, fel på skyltning eller linjer m.m.