Category Archives: Samtliga

Överåsbladet – september 2019

Städdag 19/10
Då var det dags för höstens städdag! Lördagen den 19 oktober klockan 10.00 träffas vi utanför Femkampsgatan 2A. Det var kul att se så många delta under vårens städdag, och vi hoppas på lika bra uppslutning även denna gång!

På schemat i år står bland annat att:
• Plocka in utemöbler
• Cementera ett slukhål
• Måla en vägg
• Slipa och lackera ledstänger
• Se över grillar och tillbehör

– Städdagen avslutas i vanlig ordning med fika och korv. Välkomna!

Byte av portkod
Styrelsen har under det senaste året sett behov av att byta våra portkoder mer kontinuerligt och regelbundet. Det beslutades därför i våras att portkoden kommer bytas en gång per styrelseverksamt år, och detta i samband med de första styrelsemötena efter årsstämman.

– Vi ber er att inte sprida våra portkoder till utomstående. Tack på förhand!

Uppsägningstid parkeringsplatser
Slutligen vill vi upplysa er som har parkeringsplats i föreningen om att uppsägningstiden av dessa är en månad från den senast inbetalade månadsavgiften (fakturans förfallodatum).

Vänliga hälsningar,
Styrelsen

Överåsbladet – sommar 2019

Förrådslappar (gäller även andrahands-hyresgäster!)
För en tid sedan bad vi i styrelsen om er hjälp att meddela vilket eller vilka förråd som tillhör respektive lägenhet. Medföljde gjorde även namnlappar att sätta upp på förrådsdörrarna. Många lappar har redan kommit in, men om någon har missat att göra detta så kommer här en liten påminnelse. Tack för er hjälp! (Om du som läser detta hyr lägenheten i andrahand, kontakta din hyresvärd vid frågor eller funderingar)!

Sökes: Flaggningsansvarig
Nyligen firade vi Sveriges nationaldag! Dessvärre lyste föreningens egen flagga med sin frånvaro under första delen av dagen, och detta måste vi självfallet förebygga så att det inte händer igen. Därför efterlyser vi någon eller några som kan tänka sig att ansvara för att flaggan hissas i samband med våra flaggdagar. Vid intresse, kontakta någon i styrelsen eller mejla till styrelsen@brfoveras.se

Utemöbler
Vi vill be er att inte flytta utemöbler från sina respektive placeringar/uteplatser. Detta eftersom det resulterar i att dessa uteplatser inte kan nyttjas. Styrelsen kommer att se över eventuella behov av att införskaffa ytterligare utemöbler.

Inget sammanträde i juli
Slutligen vill vi uppmärksamma er på att det under juli månad inte kommer att hållas något styrelsemöte. Detta kan innebära längre handläggningstider för ärenden som rör bland annat andrahandsuthyrningar.

Glad sommar, önskar
Styrelsen

Överåsbladet – maj 2019

Årsstämma!
Onsdag den 22 maj kl. 18.30 infaller 2019 års föreningsstämma. Dagordning finns bifogad i årsredovisningen, som alla fått i sina brevinkast, inklusive svarstalong för anmälan. Sista datum att lämna in anmälan är 19/5. På stämman kommer det även bjudas på fika samt delas ut brandvarnare till de som vill ha.

Betalningsansvar
Ett förtydligande: Om man som medlem gör en felanmälan genom HSB om något i sin egen lägenhet så är det medlemmen själv som står för kostnaderna för att få detta åtgärdat. Gå gärna in på föreningens hemsida brfoveras.se/medlemsinformation/lagenhetsunderhall om du vill veta mer.

Ta hand om våra hissar
Det är fantastiskt att vi har hissar i våra trapphus! Oavsett om vi ska frakta upp tunga väskor, stora paket eller bara oss själva så förenklar tillgången till hissar för oss något oerhört! Det är därför mycket viktigt att vi tar hand om dessa, och undviker onödiga skador. Tänk gärna på att vara extra försiktig med de sensorer som sitter vid dörrarna i våra hissar, då dessa lätt går sönder.

Inventering lägenhetsförråd
Styrelsen håller på med en inventering av samtliga lägenhetsförråd i föreningen och behöver därför din hjälp. Vänligen se bifogad lapp ”Inventering förråd” (som du har fått i ditt brevinkast).

Tack för städdagen!
Styrelsen vill tacka samtliga som ställde upp och engagerade sig på städdagen. Över 30 medlemmar (!) hjälptes häromdagen åt att göra föreningen fin inför vår och sommar. Det märktes tydlig skillnad att städbestyren tog kortare tid när vi var så många som hjälptes åt. Enligt tradition efterföljdes städningen av socialt umgänge och en bit mat, detta år i form av grillad korv med bröd.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen

Överåsbladet – april 2019

Städdag: Nu är det snart dags!
Lördag den 4 maj är det dags för vårens städdag för alla oss som bor i föreningen. Vi träffas kl. 10 utanför Femkampsgatan 2. Det är bra om så många som möjligt dyker upp för att göra våra gemensamma ytor rena och fina.
Ju fler som är med desto snabbare är vi klara! Och ju mer och bättre vi kan göra denna dag desto finare blir våra gemensamt ägda fastigheter. (Så ökar vi både värdena på våra lägenheter och håller nere månadsavgifterna)!
En sopcontainer kommer också finnas på plats under helgen till allas förfogande. Enligt tradition bjuder föreningen på mat och fika efter arbetet.

Detta ska göras:
– Städa soprum
– Göra rent bastun
– Rensa sly
– Rensa städskrubbar och vindsutrymmen
– Ta ut utemöbler, göra iordning grill
och grillplats.

Kom på städdagen – få en brandvarnare:
Som en del i vårt brandskyddsarbete kommer
styrelsen dela ut brandvarnare till de som kommer
på städdagen och behöver en.

Badrumsrenoveringar och golvbrunnar
Det finns en del att tänka på när man gör renoveringar i lägenheten. Exempelvis är det bra att känna till att insidan av lägenheten är lägenhetsinnehavarens ansvar – förutom golvbrunnen. Givet att denna inte flyttas, redan har flyttats, eller byts ut av icke-godkänd/ej av styrelsen utsedd entreprenör.
Om din golvbrunn inte har bytts sedan renoveringen 1989 och du tänker renovera badrummet så måste brunnen bytas p.g.a. nya standardkrav.
För mer info, se föreningens hemsida brfoveras.se.

Köksrenoveringar och köksfläktar
En annan bra sak att känna till är vad som gäller vid byte av fläkt. Det är inte tillåtet att använda en aktiv fläkt kopplad till ventilationen, en s.k. utsugs-/frånluftsfläkt, då det riskerar att skapa obalans i vårt ventilationssystem och kan leda till att os, smuts och flott kommer in i andra ventiler och andras
lägenheter. Det är medlemmarnas ansvar att ta reda på och se till att deras fläktar är av lämplig sort. För mer info, se föreningens hemsida brfoveras.se.

Hemförsäkringar och bostadsrättstillägg
Visste du att lägenhetsdörrarna i vår förening är säkerhetsdörrar och att detta kan innebära en lägre kostnad för din hemförsäkring? Eller att vi genom föreningen inte har några kollektiva hemförsäkringar, rabatter eller tillägg på detta område, vilket betyder att du som lägenhetsinnehavare, eventuell andrahandshyresgäst eller inneboende får stå för era egna försäkringar?
För mer info, se föreningens hemsida brfoveras.se.

Årsstämman 2019
Styrelsen påminner om årsstämman den 22 maj 2019. Kallelse och handlingar kommer snart i era brevinkast.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen

Överåsbladet – februari 2019

Överåsbladet februari 2019

Bild

Överåsbladet – december 2018

Överåsbladet december 2018

Julbladet 2018

Överåsbladet – oktober 2018

Bra jobbat!
Sedan införandet av de nya sopkärlen har det märkts av en tydlig förbättring i tvättstugorna. Stora förpackningar till tvätt- och sköljmedel har hamnat någon annanstans (förhoppningsvis sorterats i soprummen). Bra jobbat!

Rensning på städdagen 27 oktober
Vid höstens städdag kommer hobbyrummet, vindar, källarkorridorer, cykelrum och trapphus att rensas på saker som ej ska vara där p.g.a. brandrisk. Saker som dörrmattor i trapphus, möbler ståendes i korridorerna på vindarna, etc. kommer att tas omhand. Om ägaren till sakerna kan identifieras kommer denne att debiteras.

Soprummen
När saker slängs i soprummen som ej hör hemma där faktureras föreningen med en extrakostnad. Då detta tyvärr sker allt mer frekvent innebär detta en växande kostnad för föreningen, pengar som hade kunnat användas till något roligare. Vänligen tänk på att det du gör påverkar föreningen och kontrollera vad som får och inte får slängas i soprummen.

Hobbyrum ockuperat under målning trapphus
Det är planerat att ske en ommålning av våra trapphus med start under höst/vinter. Under perioden för målningsarbetet kommer hobbyrummet vara ockuperat för målarna. Hoppas alla har överseende med detta. Mer info om specifika datum kommer.
Höstlöv

 

 

 

Vänliga hälsningar,
Styrelsen

Överåsbladet – augusti 2018

Städdags!
Lördag den 27 oktober är det dags för höstens städdag. Vi träffas kl. 10 utanför Femkampsgatan 2. Det är bra om så många som möjligt dyker upp för att göra våra gemensamma utrymmen rena och fina. Ju fler som är med desto snabbare är vi klara! En sopcontainer kommer finnas på plats under helgen. Enligt tradition bjuder föreningen även på fika och korv

Glädjande nyheter
F.o.m. den 13 augusti är grillförbudet i länet upphävt, men tänk på att släcka ordentligt efter er vid grillning.

Brandmyndigheten har skärpt sina lagar vad gäller brandansvaret i den offentliga miljön samt i våra fastigheter och lägenheter. Detta innebär att varje lägenhetsinnehavare/ägare har ett egenansvar för sin lägenhet och en skyldighet att se över sitt brandskydd. Det skall finnas brandvarnare och brandfilt i varje lägenhet. Detta kan också kompletteras med brandsläckare.

Observera att skyltar är uppsatta vid utrymningsvägar i våra fastigheter.
Tänk på att inte blockera dessa utrymmen eller att ha brandfarligt material
i offentliga utrymmen!

Överåsbladet per mail
Överåsbladet kommer fortsätta läggas i brevinkastet och sättas upp i trapphuset samt (om man har anmält intresse genom förra bladet) skickas ut per e-post.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen

Överåsbladet – sommar 2018

Nya medlemmar i styrelsen
På föreningsstämman i maj valdes tre nya medlemmar till styrelsen:
– Ulla Gustafsson, Femkampsgatan 3B – ledamot på 2 år
– Leif Rasmussen Stavhopparegatan 5B – ledamot på 2 år
– Patrik Larsson Stavhopparegatan 5A – suppleant på 2 år

Ny lapp med bilder och kontaktuppgifter m.m. kommer sättas upp inom kort.

Överåsbladet per mejl
Nu kommer det bli möjligt att få Överåsbladet via e-post! Om ni är intresserade av detta finns två alternativ:

  • Alt. 1:
    Skriv ner den mailadress ni önskar få Överåsbladet till på talongen som kom med Överåsbladet i din brevlåda, klipp ut och lämna i brevinkastet till styrelserummet (på Stavhopparegatan 5c).
  • Alt. 2:
    Skicka ett mejl till arkiv.epost.brfoveras@hotmail.com där ni har skrivit ”Överåsblad” i raden ämne/subject.

Ställ ej upp entrédörrar
Visst är det härligt med varma tider, men ibland kan det bli för varmt, speciellt i trappuppgångarna. Tänk dock på att inte ställa upp entrédörrarna, då detta ökar risken för att djur och obehöriga personer tar sig in. Detta gäller även övriga dörrar till allmänna utrymmen. För att få samma effekt kan man istället exempelvis använda de fönster som finns i trapphusen.

Glad sommar önskar styrelsen!

Överåsbladet – mars 2018

Målning trapphus hösten 2018
Vi planerar måla om våra trapphus med start under hösten 2018. Det är under denna period bra om man kan undvika egna större renoveringar av sin lägenhet eller eventuell flytt då detta ofta innebär mer spring i trapphusen.

Arbetet planeras att ske i etapper där man kommer fokusera på några trappuppgångar i taget. Det är beräknat att ta två-fyra veckor per omgång. Vi återkommer med datum och mer information när det närmar sig.  

Reparation av entréer på Femkampsg 1-3, 2a och Stavhoppareg 5A-B kommer göras före ommålningen startar.

Byte av takfläktar
Fyra takfläktar ska bytas (Stavhoppareg och Femkampsg 2-6). Arbetet har blivit försenat p g a kylan, men kommer utföras så fort vädret tillåter.  

Åtgärder efter Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK)
De medlemmar som fått anmärkning i OVK kommer kontaktas av Canmera VVS för bokning av åtgärdsarbete. Eventuella frågor kan ställas till kontaktperson Kent Bäckström på 0706-255674 

Förhindra råttor
Med mycket byggen på gång i Göteborg har fler råttor än normalt kommit upp till oss i Lunden. Tänk på att undvika att t ex lägga ut mat till fåglar, då man med detta även riskerar att råttor lockas hit.

Stor sopsäck borttagen i tvättstugorna
De stora sopbehållarna i tvättstugorna kommer tas bort och ersättas med små papperskorgar, eftersom var och en ska källsortera tomma förpackningar. Allt som ska slängas i tvättstugan är alltså mindre saker såsom skräp och ludd från torktumlare.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen