Stadgar

Denna sida kommer att uppdateras inom kort!

Nedan bifogas en kopia av stadgarna som är föreslagna att gälla för vår förening. Dessa behöver godkännas med två efter varandra följande föreningsstämmors beslut, och läggs fram slutgiltigt på den ordinarie stämman i maj 2019:

HSB normalstadgar 2011 version 5

2011 version 5 är den senaste versionen av HSB:s normalstadgar, vilka är uppdaterade i enlighet med de senaste lagändringarna.

För närvarande gäller HSB normalstadgar version 4. Medlemmar kan läsa gällande stadgar genom att logga in på HSB-Portalen och klicka sig vidare till Föreningsdokument under Mina sidor.