Category Archives: Överåsbladet

Överåsbladet – april 2020

Digitalt TV-utbud
Comhem kommer till hösten att gå över till att sända tv-kanaler helt digitalt och därför kommer de analoga kanalerna, inklusive FM-radio, via tv-uttaget att utgå. Vi vill tipsa om att redan nu ändra till digital-tv för att se kanalerna med bättre kvalitet. Det görs oftast genom att ändra inställningar på tv:n eller med en enkel kanalsökning. Man kan även registrera ett konto på Comhem Play för att se de flesta digitala kanalerna i grundutbudet på sin mobil, surfplatta eller dator.

Information om digital-tv: www.comhem.se/tv/digitalisering
Information om Comhem Play: www.comhem.se/tv/play-grundutbud

Hantering av avfall
Om ni har avfall som inte ska sorteras i våra soprum, såsom farligt avfall och elektronik, hänvisas ni till farligt avfall-samlaren på Ica Supermarket Olskroken, kommunens återvinningscentraler, containern under föreningens städdagar samt farligt avfall-bilen som står på Valåsgatan 40 den 4 juni kl. 18.00–18.45. Dessutom finns möjligheten att beställa hämtning av avfall som inte hör hemma i våra soprum, mer information om detta finns i länken nedan.

Information om farligt avfall-bilen: www.goteborg.se/farligtavfallbilen
Information om tjänsten för avfallshämtning: www.avfallshamtning.se

Försiktighet i trapphusen
Vi vill uppmana alla medlemmar till att ta det varsamt i våra nymålade trapphus. Detta gäller inte minst vid hantering av större föremål som lätt kan orsaka skador på väggar och tak. Under städdagen kommer en del spackling och målning genomföras på ett par ställen där skador uppkommit.

Städdag 25/4
Vi hoppas att så många som möjligt dyker upp men understryker vikten av att hålla avstånd till varandra i dessa tider. En container att slänga saker i kommer att stå uppställd vid Femkampsgatan 2A. Det är också där vi samlas lördagen den 25 april klockan 10.00 för att påbörja vårens städdag. Välkomna!

Årsstämman och det nya coronaviruset
Rekommendationen från HSB Göteborg när det kommer till föreningsstämmor är att dessa bör genomföras i slutet av maj eller början av juni då vi förhoppningsvis har ett stabilare läge. Vår stämma är planerad att genomföras den 27 maj och följer därmed dessa rekommendationer. Om någonting förändras kommer styrelsen meddela medlemmarna detta.

Renhållning tvättstuga
Slutligen vill vi påminna alla om att vi visar varandra hänsyn och respekt genom att hålla ordning efter oss i våra tvättstugor.

Hälsningar,
Styrelsen

Överåsbladet – januari 2020

Omärkta förråd
I höstas delades det till samtliga hushåll ut lappar att sätta upp på vinds- och källarförråd. Det finns dock fortfarande omärkta förråd där det förvaras föremål. Styrelsen har efterlyst ägarna genom att sätta upp lappar på de aktuella förråden. Om ni vet med er att ni förvarar saker i förråd som ännu inte är märkta med lägenhetsnummer, ber vi er att höra av er till styrelsen snarast. Omärkta förråd kommer att tömmas under städdagen i vår.

Saker i trapphus
Det är på grund av brandrisk inte tillåtet att förvara föremål i trapphus eller i källargångar. Om det fortfarande står föremål i dessa utrymmen i samband med städdagen kommer de därför att forslas bort. Detta gäller även sådant som egna dörrmattor och dylikt.

Felanmälan hiss
För felanmälan av hissar i trapphusen ber vi er att ringa direkt till Vinga Hiss. Telefonnummer står dels i hissarna men även på hissdörren på entréplan. Att ringa till HSB som i sin tur gör en felanmälan till Vinga Hiss innebär en extra kostnad för föreningen. Telefonnumret till Vinga Hiss är 031-776 57 01.

Golvvärme bastu
Vi vill återigen påminna om att stänga av golvvärmen efter användning av bastu- och relaxavdelningen.

Städdag 25/4
Datum för vårens städdag är den 25 april. Mer information om detta kommer att skickas ut längre fram.

Motordrivna köksfläktar
I våra fastigheter har vi s.k. utluftsfläktar på taken som skapar ett undertryck för att dra ut luft ur lägenheterna. Det är därför inte tillåtet att installera motordrivna köksfläktar i lägenheterna eftersom dessa skapar en obalans i systemet, vilket kan medföra att din luft trycks ut hos din granne.

De enda motordrivna fläktar som är tillåtna är s.k. kolfilterfläktar, vilka skickar tillbaka luften i den egna lägenheten efter ett reningssteg, och alltså inte kopplas direkt till husets utluftssystem. Detta är viktigt att tänka på vid köksrenovering och/eller byte av köksfläkt. Felaktiga fläktar kommer att upptäckas vid de regelbundna obligatoriska ventilationskontrollerna, varpå ansvarig medlem blir skyldig att åtgärda felen. Har du funderingar kring vilken sorts fläkt du har i din lägenhet kan du ta kontakt med styrelsen för hjälp att kontrollera detta.

Föreningsbroschyr
Det har tagits fram en informationsbroschyr om föreningen som ska delas ut till nya medlemmar. Varje hushåll får ett exemplar i samband med att detta informationsblad delas ut.

Hälsningar,
Styrelsen

Överåsbladet – december 2019

Minskad vattenkonsumtion
Vi ser en positiv trend i form av en minskad vattenförbrukning de senaste åren, vilket självklart är fantastiskt för både vår ekonomi och för miljön!

Digital-TV
Hemsidan är uppdaterad med information rörande det TV-utbud som ingår i månadsavgiften. Grundutbudet består av 17 kanaler, där 8 av dessa även kan tas emot digitalt. För mer information, se hemsidan.

Målningskostnader
På stämman 2019 framfördes ett önskemål om att renoveringen av trapphusen 2018–19 skulle redovisas för medlemmarna. Något beslut fattades inte om detta, men styrelsen välkomnade synpunkten och tog den med sig, så här kommer nu den redovisningen:

Föreningen har 12 st. trapphus. Samtliga har målats om och fått ny energisnål LED-belysning med rörelsesensorer installerad. Därutöver tillkom ett antal olika reparationer som behövde göras innan ytorna målades. I början av projektet gjordes också ändringar i två etapper – vilka både förändrade och förenklade
målningens utformning. Den andra etappen reviderade inte den första, utan innefattade endast ändringar på andra områden. Dessa ändringar ledde även till att den delen av färgen som inte kunde användas till annat byttes ut.

Enligt de ursprungliga kontrakten antogs hela projektet kosta 1 643 750 kr inkl. moms. I slutändan har föreningen betalat totalt 1 698 677 kr inkl. moms.

Slutligen har anslagstavlorna fräschats upp med matchande färg och monterats på en bättre position av några duktiga frivilliga medlemmar.

Ingen avgiftshöjning
Styrelsen har antagit en budget där månadsavgiften förblir oförändrad under det kommande året. Däremot har det nyligen skett ännu en planenlig höjning på 50 kr av månadsavgiften för föreningens parkeringsplatser.

Bastu
Vi vill passa på att understryka vikten av att golvvärmen stängs av efter varje avslutat bastupass, då den annars står och drar mycket energi i onödan.

God jul och gott nytt årönskar
Styrelsen

Överåsbladet – september 2019

Städdag 19/10
Då var det dags för höstens städdag! Lördagen den 19 oktober klockan 10.00 träffas vi utanför Femkampsgatan 2A. Det var kul att se så många delta under vårens städdag, och vi hoppas på lika bra uppslutning även denna gång!

På schemat i år står bland annat att:
• Plocka in utemöbler
• Cementera ett slukhål
• Måla en vägg
• Slipa och lackera ledstänger
• Se över grillar och tillbehör

– Städdagen avslutas i vanlig ordning med fika och korv. Välkomna!

Byte av portkod
Styrelsen har under det senaste året sett behov av att byta våra portkoder mer kontinuerligt och regelbundet. Det beslutades därför i våras att portkoden kommer bytas en gång per styrelseverksamt år, och detta i samband med de första styrelsemötena efter årsstämman.

– Vi ber er att inte sprida våra portkoder till utomstående. Tack på förhand!

Uppsägningstid parkeringsplatser
Slutligen vill vi upplysa er som har parkeringsplats i föreningen om att uppsägningstiden av dessa är en månad från den senast inbetalade månadsavgiften (fakturans förfallodatum).

Vänliga hälsningar,
Styrelsen

Överåsbladet – sommar 2019

Förrådslappar (gäller även andrahands-hyresgäster!)
För en tid sedan bad vi i styrelsen om er hjälp att meddela vilket eller vilka förråd som tillhör respektive lägenhet. Medföljde gjorde även namnlappar att sätta upp på förrådsdörrarna. Många lappar har redan kommit in, men om någon har missat att göra detta så kommer här en liten påminnelse. Tack för er hjälp! (Om du som läser detta hyr lägenheten i andrahand, kontakta din hyresvärd vid frågor eller funderingar)!

Sökes: Flaggningsansvarig
Nyligen firade vi Sveriges nationaldag! Dessvärre lyste föreningens egen flagga med sin frånvaro under första delen av dagen, och detta måste vi självfallet förebygga så att det inte händer igen. Därför efterlyser vi någon eller några som kan tänka sig att ansvara för att flaggan hissas i samband med våra flaggdagar. Vid intresse, kontakta någon i styrelsen eller mejla till styrelsen@brfoveras.se

Utemöbler
Vi vill be er att inte flytta utemöbler från sina respektive placeringar/uteplatser. Detta eftersom det resulterar i att dessa uteplatser inte kan nyttjas. Styrelsen kommer att se över eventuella behov av att införskaffa ytterligare utemöbler.

Inget sammanträde i juli
Slutligen vill vi uppmärksamma er på att det under juli månad inte kommer att hållas något styrelsemöte. Detta kan innebära längre handläggningstider för ärenden som rör bland annat andrahandsuthyrningar.

Glad sommar, önskar
Styrelsen

Överåsbladet – maj 2019

Årsstämma!
Onsdag den 22 maj kl. 18.30 infaller 2019 års föreningsstämma. Dagordning finns bifogad i årsredovisningen, som alla fått i sina brevinkast, inklusive svarstalong för anmälan. Sista datum att lämna in anmälan är 19/5. På stämman kommer det även bjudas på fika samt delas ut brandvarnare till de som vill ha.

Betalningsansvar
Ett förtydligande: Om man som medlem gör en felanmälan genom HSB om något i sin egen lägenhet så är det medlemmen själv som står för kostnaderna för att få detta åtgärdat. Gå gärna in på föreningens hemsida brfoveras.se/medlemsinformation/lagenhetsunderhall om du vill veta mer.

Ta hand om våra hissar
Det är fantastiskt att vi har hissar i våra trapphus! Oavsett om vi ska frakta upp tunga väskor, stora paket eller bara oss själva så förenklar tillgången till hissar för oss något oerhört! Det är därför mycket viktigt att vi tar hand om dessa, och undviker onödiga skador. Tänk gärna på att vara extra försiktig med de sensorer som sitter vid dörrarna i våra hissar, då dessa lätt går sönder.

Inventering lägenhetsförråd
Styrelsen håller på med en inventering av samtliga lägenhetsförråd i föreningen och behöver därför din hjälp. Vänligen se bifogad lapp ”Inventering förråd” (som du har fått i ditt brevinkast).

Tack för städdagen!
Styrelsen vill tacka samtliga som ställde upp och engagerade sig på städdagen. Över 30 medlemmar (!) hjälptes häromdagen åt att göra föreningen fin inför vår och sommar. Det märktes tydlig skillnad att städbestyren tog kortare tid när vi var så många som hjälptes åt. Enligt tradition efterföljdes städningen av socialt umgänge och en bit mat, detta år i form av grillad korv med bröd.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen

Överåsbladet – april 2019

Städdag: Nu är det snart dags!
Lördag den 4 maj är det dags för vårens städdag för alla oss som bor i föreningen. Vi träffas kl. 10 utanför Femkampsgatan 2. Det är bra om så många som möjligt dyker upp för att göra våra gemensamma ytor rena och fina.
Ju fler som är med desto snabbare är vi klara! Och ju mer och bättre vi kan göra denna dag desto finare blir våra gemensamt ägda fastigheter. (Så ökar vi både värdena på våra lägenheter och håller nere månadsavgifterna)!
En sopcontainer kommer också finnas på plats under helgen till allas förfogande. Enligt tradition bjuder föreningen på mat och fika efter arbetet.

Detta ska göras:
– Städa soprum
– Göra rent bastun
– Rensa sly
– Rensa städskrubbar och vindsutrymmen
– Ta ut utemöbler, göra iordning grill
och grillplats.

Kom på städdagen – få en brandvarnare:
Som en del i vårt brandskyddsarbete kommer
styrelsen dela ut brandvarnare till de som kommer
på städdagen och behöver en.

Badrumsrenoveringar och golvbrunnar
Det finns en del att tänka på när man gör renoveringar i lägenheten. Exempelvis är det bra att känna till att insidan av lägenheten är lägenhetsinnehavarens ansvar – förutom golvbrunnen. Givet att denna inte flyttas, redan har flyttats, eller byts ut av icke-godkänd/ej av styrelsen utsedd entreprenör.
Om din golvbrunn inte har bytts sedan renoveringen 1989 och du tänker renovera badrummet så måste brunnen bytas p.g.a. nya standardkrav.
För mer info, se föreningens hemsida brfoveras.se.

Köksrenoveringar och köksfläktar
En annan bra sak att känna till är vad som gäller vid byte av fläkt. Det är inte tillåtet att använda en aktiv fläkt kopplad till ventilationen, en s.k. utsugs-/frånluftsfläkt, då det riskerar att skapa obalans i vårt ventilationssystem och kan leda till att os, smuts och flott kommer in i andra ventiler och andras
lägenheter. Det är medlemmarnas ansvar att ta reda på och se till att deras fläktar är av lämplig sort. För mer info, se föreningens hemsida brfoveras.se.

Hemförsäkringar och bostadsrättstillägg
Visste du att lägenhetsdörrarna i vår förening är säkerhetsdörrar och att detta kan innebära en lägre kostnad för din hemförsäkring? Eller att vi genom föreningen inte har några kollektiva hemförsäkringar, rabatter eller tillägg på detta område, vilket betyder att du som lägenhetsinnehavare, eventuell andrahandshyresgäst eller inneboende får stå för era egna försäkringar?
För mer info, se föreningens hemsida brfoveras.se.

Årsstämman 2019
Styrelsen påminner om årsstämman den 22 maj 2019. Kallelse och handlingar kommer snart i era brevinkast.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen

Överåsbladet – februari 2019

Överåsbladet februari 2019

Bild

Överåsbladet – december 2018

Överåsbladet december 2018

Julbladet 2018

Överåsbladet – oktober 2018

Bra jobbat!
Sedan införandet av de nya sopkärlen har det märkts av en tydlig förbättring i tvättstugorna. Stora förpackningar till tvätt- och sköljmedel har hamnat någon annanstans (förhoppningsvis sorterats i soprummen). Bra jobbat!

Rensning på städdagen 27 oktober
Vid höstens städdag kommer hobbyrummet, vindar, källarkorridorer, cykelrum och trapphus att rensas på saker som ej ska vara där p.g.a. brandrisk. Saker som dörrmattor i trapphus, möbler ståendes i korridorerna på vindarna, etc. kommer att tas omhand. Om ägaren till sakerna kan identifieras kommer denne att debiteras.

Soprummen
När saker slängs i soprummen som ej hör hemma där faktureras föreningen med en extrakostnad. Då detta tyvärr sker allt mer frekvent innebär detta en växande kostnad för föreningen, pengar som hade kunnat användas till något roligare. Vänligen tänk på att det du gör påverkar föreningen och kontrollera vad som får och inte får slängas i soprummen.

Hobbyrum ockuperat under målning trapphus
Det är planerat att ske en ommålning av våra trapphus med start under höst/vinter. Under perioden för målningsarbetet kommer hobbyrummet vara ockuperat för målarna. Hoppas alla har överseende med detta. Mer info om specifika datum kommer.
Höstlöv

 

 

 

Vänliga hälsningar,
Styrelsen